Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

PSYCHOLOGIE DAVU

PSYCHOLOGIE  DAVU

 

Když jsem v roce 1997 držel  v rukou knihu, ve které Gustave Le Bon popisuje chování davů, v prvé chvíli jsem se domníval, že autor čerpal ze zkušenosti 20.století. Pravdou však je, že první francouzské vydání spatřilo světlo světa již v roce 1895.

       Kniha je napsána srozumitelným a přesným jazykem. Již v samém úvodu autor říká: „Civilizace předpokládá jistá pevná pravidla,kázeň, přechod od pudového k rozumovému, předvídání budoucnosti, vysoký stupeň kultury, což jsou podmínky, které davy, ponechané sobě samým, nedovedou nikdy splnit. Svou výlučně ničivou mocí se podobají mikrobům, které rozkládají vyčerpaná nebo mrtvá těla. Je-li stavba některé civilizace prohnilá, přivodí davy její zřícení. V tom okamžiku začíná jejich úloha. Slepá síla množství se stává na okamžik jedinou filosofií dějin“.  

     Pro zajímavost uvádím názvy několika podkapitol: Lehkověrnost davů a snadnost, s jakou podléhají sugesci. Nesnášenlivost, autoritativnost a obrazotvornost davů. Prostředky, jimiž vůdcové působí: tvrzení, opakování, nákaza. Roztřídění davů.

      S vrtkavostí davů se můžeme setkat již v biblickém velikonočním týdnu. Viz: hosana a ukřižuj.

      Dvacáté století je svou druhou polovinou i součástí mojí osobní zkušenosti. Jako dítě jsem nasával atmosféru padesátých let, rozporuplné vzepětí emocí předcházející vpádu vojsk v roce šedesátém osmém, následné potlačení reforem, i pokřik „nejsme jako oni“ v roce osmdesátém devátém, který se velmi rychle změnil v hrubou nesnášenlivost.

       Psychologie davu je kniha mimořádně podnětná. Nám, kteří toužíme porozumět sledu událostí, přináší obrazné příklady z minulosti. Pro vůdce toužící po moci je učebnicí jak na davy působit a jakým způsobem jich využít. Ne nadarmo je uvedeno, že právě „Psychologie davu“ byla oblíbenou četbou Adolfa Hitlera. Jak mnoho z ní čerpala řada pozdějších vůdců, nevím.

       K zákonitostem shrnutým v této studii lze dojít i intuitivně. Pro přemýšlivého člověka však může být  kniha odpovědí na mnohou z otázek, které jsou veskrze současné.

       „Psychologie davu“ vyšla v nakladatelství KRA v roce 1997, překlad z francouzského originálu L.K.Hofman a Z. Ullrich. Náklad neuveden.    

         Pokud se Vám nepodaří zmíněný výtisk, vzhledem k chaotické distribuci  objevit v knihovně, zadejte do vyhledávače název knihy a jméno autora. Třeba budete mít štěstí.