Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Moc a sláva

 

 Moc a sláva

 

             Graham Greene se narodil v roce 1904 a jeho vypravěčské umění polemizuje s atmosférou a společenskými dilematy dvacátého století. V pětadvaceti letech vydává první z dvaceti šesti románů.Jeho autorské aktivity jsou naplněny i knihami povídek, divadelních her, filmových scénářů

a esejí.

             Přestože je považován za politického spisovatele, celoživotně toto hodnocení odmítá. On,

autor zrozený ve znamení Vah, pečlivě váží atributy moci a úzkostlivě odděluje ideologická klišé od skutečných příčin a důsledků lidského jednání.

             V čem by mělo spočívat poslání spisovatele? Měl by být obhájcem určitých společenských pravd a nápravcem omylů? Ne, na takové poslání nevěří. Procestoval příliš mnoho zemí, poznal nepředstavitelné množství lidských charakterů, v době druhé světové války jako dvojitý agent podstrkoval ve službách Britské MI6 německé rozvědce smyšlené mapy a plány vojenských operací

              Graham Greene říká: Posláním spisovatele je být zrnkem písku v soukolí moci. A o tom, že má každá moc, ať už politická, náboženská či jakkoliv jinak onálepkovaná sklon k aroganci a bezohlednosti, předkládá ve svém díle příklad za příkladem.

               Román „ Moc a sláva „ se odehrává v Mexiku třicátých let. V zemi zkoušené revolucemi

probíhá takzvaná očista společnosti. Je vyhlášena totální prohibice a zakázáno náboženství. Kněží, kteří neuprchnou, jsou popraveni.

              Zbývají pouze dva. Starý padre José se na stvrzení loajality ožení s vlastní kuchařkou a vzdává se úřadu.

              Ten druhý, v knize bezejmenný a neustále prchající, má pouze přezdívku. Sám sobě nerozumí, považuje se za nejhříšnějšího z hříšných. Je bojácný, zbabělý, má v jedné z vesnic nemanželskou dceru, plod náhodného selhání, je opilcem, a jak je vnitřně přesvědčen, zatracencem nehodným Boží milosti.Přes všechny tyto zápory je vyhledáván a žádán o požehnání věřícím.

               A tak tato postava, známá pouze pod přezdívkou páter Chlast, bloudí zbídačenou zemí aniž by se dokázala oprostit od narůstajícího pocitu viny. Vesničané, kterým je prokázán styk s jeho osobou jsou zastřeleni. Přesto je zoufale vyhledáván jak věřícími, tak pronásledovateli.

               Vládní moc, zastoupená mladým idealistickým poručíkem, selhává. Přes sebevražedné chvíle slabosti, kdy se páter úmyslně vystavuje pronásledovatelům, je až do závěrečné fáze příběhu

stále pastevcem svého stáda.

               Tisíckrát řekne „nejsem hoden“ a tisíckrát jde splnit své poslání. Přestože není naplněn  uspokojením chápe, že toto poslání je významnější než všechno, v čem kdy selhal.

               Když je nakonec vlákán do pasti a zatčen, rozvrací i ateistickou jistotu svého protivníka.

Ani jeho smrt není hrdinská. Chybí zde všechny atributy lidské velikosti. A přesto. Něco se stane.

Pokaždé se ve chvílích naprosté beznaděje něco stane.

                Krátce po jeho smrti se v zemi objevuje první tajný zahraniční kněz a iluze společenského pořádku daného sebevědomím dočasných držitelů moci se začíná rozpadat.

 

 

 

Graham Greene – Moc a sláva

přeložila Hana Žantovská

Vydalo nakladatelství Vyšehrad

Praha 1990

Náklad 30.000 výtisků

Vydání třetí