Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Literáti a mandaríni

 

Literáti a mandaríni.

Wu ťing-ć

/ neoficiální kronika konfuciánů/

 

 

Životy lidí jdou různými cestami

na jih i na sever.

I z generálů a ministrů,

světců i nesmrtelných

mohou se stát lidé prostí.

Dynastie rostou a padají,

jak se zvedá den

a klesá noc -

tak říční vítr poráží

starých dynastií kmen.

 

 

  Tyto verše jsou úvodem rozsáhlého a slavného satirického románu, jehož autorem je Wu ťing-ć /1701-1754/. V době jeho narození je čínská společnost již více než třicet let pod vlivem Mandžuů, kteří zde založili dynastii Čhing. Cizí, etnicky odlišný živel, se postupně zmocnil kontroly nad celou zemí a do významných funkcí dosazuje pouze vlastní lidi. Je to možná obvyklý scénář provázející mocenské změny, ale v Číně té vzdálené doby byla jistota existence i holého života čímsi zcela nejistým. Politika odměn a meče byla uplatňována zcela bez skrupulí.

      Zde pouze jeden z příkladů. Když tehdejší vládci prostudovali objednané texty o předcházející poražené dynastii, soustředěné v knize o Historii dynastie Ming, vyvolali stejnojmený soudní proces nejen s jejim autorem a jeho spolupracovníky, ale vydali katu i příslušníky jejich rodin, včetně dětí, tiskaře, knihkupce i všechny úředníky, kteří s jejím šířením přišli do styku.

Psát satirický společenský román v takto nastavených podmínkách vyžadovalo bezesporu nejen nezměrnou odvahu, ale i jazykové a myšlenkové mistrovství.

Abychom alespoň částečně pochopili pozadí románu, připojil vydavatel knihy třicetistránkový zasvěcený doslov Oldřicha Krále. Bez jeho přiblížení autorova života a čínského vývoje v tak vzdálených letech bychom prošli knihou bez tušení mnoha souvislostí.

 Jistě by to byla zajímavá četba plná exotických příběhů, pohybujících se na hranici bájí a pohádek. Stěží bychom však vyčetli reálné dobové souvislosti a objevili cípek řeky, která pramení

v daleké minulosti, míjí naše současné dny a míří k mlhavým zítřkům.

      Dotknout se obsahu takového množství příběhů které kniha obsahuje, není reálně možné. Román Literáti a mandaríni je dobré si velmi pozvolna pročíst.  Možná v něm objevíte mnoho obdobností se současnou Čínou, ale i s ostatním světem. Vždyť boj mezi ideály a přizpůsobivostí probíhal vždy a všude. Korupce, krutost a lež si navléká nespočet pestrobarevných kostýmů, ale ve svých důsledcích je doposud nesmrtelná a neomezená hranicemi. Snad proto se ze všeho nejvíce obává tvůrců, kteří ji dokáží popsat a nastavit jejím protagonistům neúplatné zrcadlo.

 

 

Literáti a mandarini

 napsal Wu ťing-ć

přeložil,doslovem a poznámkami opatřil

Oldřich Král

Vydalo nakladatelství krásné literatury a umění

Praha 1962

Vydání 1

790 stran

Náklad 4000 výtisků

 

/ Poznámka: Kniha byla před zhruba patnácti lety vyřazena z fondu městské knihovny v Chotěboři/.