Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ DOBRÝM LIDEM

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI

STÁVAJÍ DOBRÝM LIDEM

 

Snad každý z nás zažil v menší či větší míře pocit nezasloužené bolesti. Autor knihy, rabín Herold Kushner, byl už z titulu svého povolání člověkem, který pomáhal druhým překonávat bolest a zármutek. Ale teprve když se dozvěděl, že jeho tříletý syn Aaron na začátku puberty zemře na nevyléčitelnou chorobu, byl nucen sám se zamyslet nad věčnou otázkou: Proč se zlé věci stávají dobrým lidem? A tak nám znovu předestírá příběh biblického Jóba, uvažuje o všemohoucnosti, která nedokáže naplnit naše přání, o zázracích, které si uvědomujeme až zpětně.

      Kniha se stala bestsellerem. Chladného přijetí se ji dostalo převážně v církevních kruzích. Je možná provokující, že si autor klade otázky, kterým se věrouky vyhýbají nebo je odvádějí za zdi svých dogmat. Jeho kniha je velmi lidská. Jeho vnímání světa velmi otevřené.

Stvořený svět je evolučním kolbištěm, jehož pravidla mají vlastní logiku a nemohou být pozměňována byť jsme si to přáli sebevíc. Absence bolesti by byla i absencí svobodné volby.

V tom nesmírném organismu, kterým je život se stávají havárie. Havárie nejsou důsledkem božího plánu ani trestem za nedostatek zbožnosti. Člověk musí čelit pocitům sebeobviňování.

Neptat se proč se to stalo, ale položit si otázku: Co máme dělat, když už se to stalo.

      Když rok a půl po chlapcově smrti začíná psát knihu svých zamyšlení, říká: „Tehdy jsem si uvědomil, že nastal čas abych napsal svou knihu. Dokázal jsem se už přenést přes období sebelítosti k bodu, kdy jsem byl schopen smrt svého syna přijmout  a smířit se s ní. Kniha, která by lidem vyprávěla o hloubce mého zármutku, by nikomu nijak zvlášť neprospěla. Měla to být kniha, která by přitakávala životu, která by připomněla, že nám nikdo neslíbil život bez bolesti a zklamání. To nejcennější, co nám bylo slíbeno je, že nebudeme v naší bolesti sami a že budeme moci čerpat z jistého zdroje mimo nás sílu a odvahu, kterou budeme potřebovat, abychom přežili životní tragedie a vyrovnali se s jeho nespravedlností.“

        O sobě potom dodává: „ Věřím v Boha. Ale nevěřím v téhož Boha jako před lety, kdy jsem dospíval nebo když jsem studoval teologii. Dnes už si uvědomuji jeho omezení. Je omezený ve svém konání přírodními zákony a vývojem povahy a morální svobody člověka.“

A o pár řádků dále: „ Před několika lety, když bylo v módě heslo, „Bůh je mrtev“, vzpomínám si, že jsem viděl na autě nálepku s textem, „Můj Bůh není mrtev, vašeho je mi líto“. Myslím, že na mojí nálepce by mohlo stát: „ Můj Bůh není krutý, vašeho mi je líto“.

 

 

 

Když se zlé věci stávají dobrým lidem

Autor : Herold S Kushner

Z anglického originálu přeložila Hana Kašparovská

Vydalo nakladatelství Portál 1996

Vydání první  Náklad neuveden