Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Střípky

 

Kokodák con. cz

 

Zaslechnuto mezi společníky A.H.

 

 

Uviděl nápis " HLAVU  VZHURU " a přestal koukat pod nohy. Od té doby ví,     že i zcela nevinně vypadající hesla mohou být nebezpečná.

 

„Došlo zřejmě k informačnímu šumu, věc nebyla dotažena do konce a peníze někdo ukradl.“

 

Většinu dne pracoval. V tom ho sousedé nechápali. Byl to ale zřejmě jeho koníček.

 

V podstatě každá doba je o znalosti několika primitivních postupů, několika obecně kolujících hesel a o žaludku, který se nezvedne i kdyby tě protáhli hromadou hnoje.

 

Acylpyrin po přečtení Dantovy Božské komedie sestoupil do podsvětí a po svém návratu prohlásil, že si tento středověký autor popisovanou skutečnost značně přibarvil.

 

Acylpyrin byl vždycky přesvědčen, že u zdravého člověka je zárukou vysokého věku veselá mysl. Jeho souputník z hospody u Hrbaté kozy, jinak opravář automatických praček tvrdil, že co se týče dlouhověkosti, on upřednostňuje calgon.

 

Říkáte, že Acylpyrin není ve svém novátorství sám. V receptáři Přemka Podlahy například nabízeli lyže pod dvoukolovou káru, /praktické to zařízení použitelné na svoz chrastí v zimním období/. A. H. si tehdy nad vaší relací povzdechl a poznamenal: Škoda, že takováto rubrika neexistovala v době mého olešnického mládí. My bychom poznamenali: Toto je jeden ze vzácných případů, kdy se A. H. mýlí. Podobné rady a objevy zveřejňoval tehdy značně rozšířený týdeník  "Šťastný domov".

 

O svátku Svatého Valentina A. H. říkal: Proč ne.  Ano.  Já jsem ho s jeho původcem při jednom ze svých minulých životů také slavil. Tehdy to ovšem bylo nebezpečné. Za tento typ náklonnosti mezi muži se dokonce i upalovalo.

 

Slibovali jsme sice, že Acylpyrin přijde mezi nás, znajíce však jeho plachost, byl náš slib spíše zbožným přáním. Čekali jsme, že alespoň zavolá. Bohužel, nezavolal. Říkal, když mu do toho něco nevleze. Asi mu ale do toho něco vlezlo.

 

Nemohli se domluvit kdo zaplatí vodovodní přípojku, tak se dohodli alespoň na tom, že zmlátí souseda, který měl vlastní studnu.

 

Reklamní nápis na čáslavských uhelných skladech:

 " /Láska také zahřeje,

 ale přece jen, uhlí je uhlí/ ".

 

Společnost Acylpyrina Hystepse  jak se k nám doneslo, chystá v nejbližší době zahájení literárních kurzů tvůrčího psaní pro negramotné. Zaznamenali jsme již  na toto téma řadu posměšných reakcí. Jak na to reagoval Acylpyrin Hysteps? Jenom se pousmál a prohlásil:  Přátelé, já vám stoprocentně věřím. Nenechte se odradit. Stůjte si na svém. Ať si pochybovači spílají. Jen houšť a větší kapky.

 

Laická skupina badatelů z okruhu A. H. pátrala po důvodech mimořádného  zvýšení porodnosti v jedné z horských oblastí Českomoravské vysočiny. Po nic neříkajícím prověřování vzorku vody, čistoty ovzduší, potravinových  návyků a hustoty mužských spermií, dospěla / a nutno přiznat celkem náhodně /  k informaci, že zmiňovaná oblast utrpěla rok zpátky dvouměsíční výpadek televizního signálu. Je zajímavé, jak někdy i zdánlivě nesouvisející věci spustí lavinu.

 

Chcete zbohatnout? Předpokládejme, že chcete. V tom případě nám pošlete obálku opatřenou odpovídající známkou a manipulační poplatek ve výši minimálně 20 kč. Poradíme vám, jak vyhrát MILION. Bezúplatně rady neposkytujeme, neboť jsme momentálně ve finanční tísni.

 

Někdy současným společenským tendencím nerozumíme. Lidé nejprve vyvinou nepředstavitelné úsilí, aby odstranili fyzickou práci, a potom si nakoupí rotopedy, činky a další mučící nástroje, prostřednictvím kterých jsou ochotni se sedřít až k padnutí.

 

 

Smějí se vám, že máte inteligenci houpacího koně? Nevěšte hlavu! Pokud se tento nepříjemný stav bude vyvíjet předpokládaným směrem, budete mít štěstí a zblbnete úplně. Pak už na vás budou veškeré posměšky krátké. Nebudete jim prostě rozumět. Dovedete si představit, jak posměváčkům sklapne?

 

Náš nejmenovaný zdroj na ministerstvu životního prostředí měl příležitost nahlédnout do spisu označeného "Přísně důvěrné" a dozvěděl  se,  že díky funkčním čističkám odpadních vod se natolik zlepšila kvalita většiny řek, že se na českých tocích znovu objevili vodníci, /německy též označovaní jako Hastrmani/.

 

Acylpyrinovi učedníci poslali doporučení americkému úřadu NASA, že až budou opět posílat svou loď na Měsíc ať si počkají na úplněk. Tiskový mluvčí jim sice poděkoval, ale neodpustil si jízlivou poznámku, že samozřejmě v NASA nezaměstnávají kretény, kteří by nevěděli, že do srpku se daleko hůře strefuje.

 

O tom, jak těžké je dobrat se objektivní pravdy, svědčí i naše šetření výroku pana Pravce. Na veřejnosti prohlašoval, že A. H. byl odjakživa pochybná existence, mluvka a nemrava . Když jsme si ho však vzali stranou a promluvili s ním v soukromí, všechno zbaběle popřel. Můžeme brát ale takováto protichůdná tvrzení vážně? Nakonec, když jsme ztratili trpělivost a přitlačili, vyšla pravda konečně najevo. Ke všem výrokům se přiznal. Tvrdil však, že proti Acylpyrinovi nic nemá, dokonce, že ho ani nezná, a všechno říkal, jen aby dopálil svého souseda Léviho, který je sociální demokrat.

 

Lze-li shrnout, je A. H. podle svých odpůrců typickým produktem 20.století.  Gejzíry nápadů, převratné myšlenky, vynálezy a humanistické snahy, a za zády spáleniště.

 

Civilizace sedmihlavých draků byla ekonomicky velmi úspěšná, neboť jak A. H. zjistil, na sedm hlav připadal jenom jeden žaludek. Tato snadnost obživy však vedla až k tomu, že hlavy nakonec uvažovaly spíše o hovadinách než jak uživit jeden společný žaludek. Pohodlný život a nedostatek problémů nakonec zapříčinili naprostou degeneraci a postupný zánik. Jediné, co po tomto inteligentním živočišném druhu zůstalo, jsou nepřesné a zkreslené odkazy v pohádkách.

 

Acylpyrin zjistil, že často mluvívá ze spaní. Když si hledal partnerku chtěl, aby trpěla stejným neduhem. Říkal, že se tak ušetří spousta času a spousta věcí se vyřeší během noci, která je jinak celkem neproduktivní.

 

Řekli mu, že hrozí zavirování počítače. Tak si ho nechal vydezinfikovat a potom pro jistotu pozval i místního kaplana, který mu ho zaříkával a pokropil svěcenou vodou. Bohužel virus byl příliš mocný. Jak se dostala svěcená voda na hardisk, výhružně zasyčel a spálil všechny spoje.   

 

Považovali jsme za nespravedlivé, že mnoho literárních soutěží je vyhlašováno pro mladistvé a starším ročníkům jsou nepřístupné. Abychom tuto diskriminaci seniorů odstranili, vyhlásili jsme literární soutěž přístupnou pouze osobám starším 80. let. Letošní ročník, bohužel, zklamal. I když se předem přihlásili dva autoři, příspěvky nedošly žádné. Jak jsme později zjistili, první z autorů  zapomněl  téma a druhý někam založil naši adresu.

 

 

Byl tak zblblý z počítačových her, že se napil ze džbánku stojícího za dveřmi, vykřikl, že má ještě tři životy, a vrhl se do hořící stodoly.

 

Například pan Krejčí, který se špatně živil opravami dámských halenek a měl nedostatek zakázek, nalezl odvážné řešení. Protože se uměl ohánět jehlou a čirou náhodou uslyšel o akapunktuře, stal se léčitelem.

 

„Víš, Acylpyrine“, řekl kamarád sociolog  „já se ze všeho nejvíc bojím Číňanů."  „A proč Číňanů?“ zeptal se Acylpyrin. „ No protože jsou tak přímočaří." „ Co tím myslíš zabručel Acylpyrin. Bylo vidět, že ho téma zabíhající do mezinárodní politiky příliš nenadchlo. „No, vezmi si náš parlament", pokračoval sociolog. „Kolik dní probíral jakým zákonem upravit chov psů,  které rasy jsou nebezpečné, co s tím vůbec dělat a jaké odborné znalosti jsou k takovému rozhodnutí potřeba, a nakonec se stejně na ničem neusnesl. Číňané to odbyli jedinou větou: když má pes přes 35 cm výšky, je to nebezpečná rasa.   Jaképak odborné znalosti, stačí zednický metr a je po diskusi. A teď si to převeď do ostatních oblastí života.  Kdepak, na Číňany nemáme.“

 

V počáteční fázi předvolební kampaně, kdy podle zhusta zveřejňovaných preferencí nechávala ODS své soupeře daleko vzadu, se objevila v Praze reklamní tabule hlásající:  Bojíte se velké strany? Používejte gutalax! /osvědčené a šetrné projímadlo/

 

A. H. měl naštěstí zvyk ukládat do skrýší, s prominutím, každou blbost. Jenom díky této jeho libůstce můžeme jakžtakž mapovat místa jeho výskytu. Jak se nám podařilo zjistit, tak mimo dvou igelitových tašek nikdy nikam nic nestěhoval.

 

 

Jednou jsme byli téměř úspěšní, když se nám podařilo zjistit adresu kamaráda, u kterého Acylpyrin přespával. Dovedete si představit v jakém rozechvění se naše skupina nacházela. Konečně budeme dýchat vzduch, který on dýchal a dotýkat se věcí, na kterých spočinula jeho ruka. Bohužel jsme přišli o několik hodin pozdě. Okamžitě jak Acylpyrin zmizel, jeho takzvaný přítel odnesl všechno, co po Acylpyrinovi zbylo, na místní skládku, tam to zapálil a byt nechal vydezinfikovat. Mohli bychom vám ukázat fotografii dezinfekčního přístroje, ale sami posuďte, k čemu by to bylo?

 

V době své krátké pastevecké éry v Nízkých Tatrách /A. H. zde vypomáhal na jedné z četných salaší/, došlo k zajímavému úkazu. Při pravidelném počítání oveček docházelo u A. H. často k vyvolání stavu, který později nazval autohypnózou.

 

My už za sebou nevlečeme ani tak zátěž předlistopadové minulosti  jako zátěž polistopadových mudrlantů. Téměř každý z nich se narodil v kině, kamarádil s broukem Pytlíkem, a tudíž všechno ví nejlépe. Teď se horko těžko snaží vtisknout svou představu tváři světa, která, jak se zdá, tomu není zvláště nakloněná. Svět, jako tomu bylo vždycky, jde svou, možná klikatou, ale přirozenou cestou.

 

 

 

Zaujal nás neobvyklý inzerát tohoto znění „ Daruji prase do dobrých rukou". Zašli jsme na uvedenou adresu a ženské, která nám přišla otevřít, jsme se zeptali: „Tak kde ho máte? " Zaprskala jak divoká kočka a řekla: „Chrápe v kuchyni". Šli jsme se tam podívat. A díky tomu jsme získali dalšího člena našeho sdružení.

 

 

A stalo se v těch dnech, že byla podána žaloba na jednoho z ministrů vlády. Údajně podepsal dokumenty, které způsobily ztrátu mnoha milionů.

U soudu však byla nevina pana ministra nezvratně prokázána. Vyšlo najevo, že nezodpovědná uklizečka zaměnila při stírání prachu hromádky listin určených k zamítnutí s hromádkou připravenou k podpisu. Samozřejmě že proti ní bylo zavedeno okamžitě kárné řízení a neodkladně byla zbavena měsíčních prémií. Věříme, že tato informace čtenáře našeho listu plně uspokojí.

 

Acylpyrinovi se v jednom z jeho autohypnotických stavů podařilo navštívit i peklo. Po návratu zcela vyvrátil představy našich prababiček a pradědů o hořících jezerech a partě rohatých přikládajících pod kotle s hříšnými dušičkami. Skutečné peklo dle Acylpyrinových slov vypadá zcela jinak. Zde cituji: Je to velikánský sál s nepřehledným množstvím zubařských křesel. Hříšníci jsou obsluhováni těmi ze zubařů, kteří se nejvíce provinili na svých pacientech. Mohu potvrdit, že je to trest velmi rafinovaný, stejně těžce doléhající na ty v křeslech i na jejich obsluhu. Ostatně občas si i vyměňují místa. Ordinační hodiny trvají 23 hodin denně s dvěma půlhodinovými přestávkami, ve kterých je promítáno video o zákrocích, které budou následovat.

 

 

Naše společnost došla k přesvědčení, že má-li býti dosaženo opravdu spravedlivé rovnoprávnosti mezi muži a ženami, bude zapotřebí odstranit přetrvávající rozdíl mezi průměrnou délkou života obou pohlaví. Buď tedy prodloužit věk mužů, nebo to řešit jinak.

 

 

 

 

Svoboda slova ohrožena!

Jak je možné, že informace zveřejněná v jednom z nejčtenějších deníků byla doprovázena upozorněním, že se jedná o přísně tajný materiál, o kterém by čtenáři neměli s nikým mluvit? Ptáme se: „ Neohrožuje toto upozornění svobodu slova a volný tok informací?

 

Zvážil jsem vaši nabídku vstupu do politiky. Ano, obětuji se, vzdám se vlastního soukromí a tuto funkci přijmu. Plně se věnuji tomuto segmentu života a postarám se, aby má budoucí práce stála na několika pevných pilířích..

 

Už tím, že si naprogramoval ve svém počítači soubor pod názvem „ Krásné chvíle ve dvou", byla jeho družka znepokojena. Tím však programátorské hry neskončily. Následoval soubor „ Můj dům, můj hrad". Zde se cítil opravdu dobře. Protože se mu ale nechtělo odbíhat od monitoru, vložil si do programu i virtuální WC, s čímž se u své družky definitivně se zlou potázal.

 

Právě jsme hlasovali o tom, máme li hlasovat, když do toho došla zpráva, že bylo naše ministerstvo administrativně zrušeno. Protestujeme a chceme se bránit. Hanba byrokracii.

 

A protože tam byla volná tribuna i přiměřený dav posluchačů, vylezl ten člověk k mikrofonu a plácal a plácal. A lidi, protože byli v takové všeobecné euforii blízké narkóze, tleskali a tleskali. Přestože si Acylpyrin nikdy nedělal iluze, okamžitě ze svého pozorování vyvodil poučku. Tato poučka zněla: Hovado zůstane hovadem,  ať už se hlásí k jakému chce světovému názoru. A akční rádius takového hovada je potom nepřímo dán potřebou okolí vyslechnout si třeba i úplné blbosti, pokud jsou jen trochu v souladu s jejich rozpoložením.

 

 

 

A. H. má rád lidi. Proto vyslyšel stesky Čechů na příliš dlouhou zimu a navrhuje reformu kalendáře. S prosincem, jak říká, by nehýbal. Jsou vánoce, Silvestr, a do toho nechce sahat. Zkrátil by ale leden a úplně zrušil únor, který je mezi ostatními měsíci stejně takový jakoby zakrslý. Co se týče března, ten by začínal až tak kolem patnáctého. Zbylé dny by potom přesunul do června, července a srpna. Je mu jasné, že by tyto přesuny způsobily jisté těžkosti meteorologům, kteří si již zvykli na určitý stereotyp. Acylpyrin si však myslí, že po důkladném proškolení nebude problém, aby své předpovědi těmto změnám přizpůsobili.

Samozřejmě není tak naivní, aby očekával, že k tomu dojde ze dne na den. Nic nechce lámat pres koleno. Věří ale, že v horizontu několika mála let a při troše dobré vůle jsou i meteorologové schopni tyto změny vstřebat.

 

 

 

Víte jaká je to vzdálenost světelný rok?

To nevím. Já jenom vím, že je to nestydatě daleko.

Dobře. Chcete tedy ten údaj ve světelných letech nebo v centimetrech?

 

 

Ochránci zvířat osvobodili ptáčka a rozbili klec. To bylo radosti. Jenže ptáček během času stráveného za mřížemi zapomněl létat, a tak ho sežrala první kočka, která šla kolem. Tento případ A. H. uváděl, když vysvětloval, že i se svobodou se musí zacházet opatrně.

 

Zapisovatel Acylpyrinových zážitků může z vlastní zkušenosti potvrdit, že záhadná místa skutečně existují. I u něj na zahradě je strom, na který v domácnosti žijící pes nikdy neopomene zvednout zadní nožičku. Na jedné fotografii pořízené náhodným známým to dokonce vypadá, jako by tomu stromu skládal přísahu věrnosti.

 

Vždycky tvrdil, že alkohol je lék. A protože chtěl být zdravý, chodil se s přáteli léčit do vinárny BARAKUDA.

 

Jeden zámožný Acylpyrinův učedník vlastnil mlýn, který stejně jako ve známé pohádce přemílal staré baby na mladé holky. Pak se tam ale něco pokazilo a mlýn začal přemílat staré báby na ještě starší báby.

 

Pod hlavičkou hřiba bylo napsáno: Volte do senátu svého nezávislého kandidáta. PS: Hodně štěstí při hledání hub.

Tato příhoda hajného tak rozladila, že přestal chodit do lesa.

 

Pan Babočka si stěžoval na policii, že mu mimozemšťané ukradli žebřík. A představte si. Oni s ním ani nesepsali protokol. Proto se ptáme: Kdy už přestane být policie lhostejná k problémům řadového občana?

 

 

Já tě, Acylpyrine, před léčiteli varuji, řekl pan Chytráček. Když bylo Vondráčkovi 60 let a umíral na rakovinu, jeden z těch šarlatánů ho údajně vyléčil. Jenomže pravda je taková, že po zákroku odmítal chodit k doktorům, a tak až do devadesáti, kdy ho zastřelili při honu, vlastně nikdy neměl jistotu, jestli je zdravý.

 

Jeden z nejbližších učedníků A. H., původním povoláním řezník, si zařídil sanatorium pro psy. Což by nebylo až tak zvláštní. On však navštěvoval rodiny, odkud domácí mazlíčkové pocházeli. Prostě se na týden nastěhoval do domu, sežral, co se dalo a tvrdil, že pokud má pomoci, musí důvěrně poznat prostředí, ve kterém jeho svěřenci žijí.

 

„A z čeho jste usoudil, že se jedná o mimozemšťany?“   „To vám snadno vysvětlím. Přišli do našeho lokálu, poseděli, dali si náš guláš a říkali, že je dobrej. Podle toho jsem poznal, že to nejsou lidi.“

 

 

Mimovládní organizace pro výzkum UFO, která je pobočkou společnosti Acylpyrina Hystepse potvrdila, že se ve zmíněné lokalitě cosi pohybovalo. Protože se nedalo zjistit o co se jedná, předpokládáme, že se jednalo o mimozemskou návštěvu. Potvrzuje to i fakt, že se ve zmíněné lokalitě nic neztratilo.

 

Vy tomu, pane profesore, říkáte dějiny? U nás tento jev nazýváme vyrážkou na primitivní úrovni života.

 

Z výroků majora Baterky:

Já vííím, že mi říkáte major Baterka, ale já si na vás posvítím.

Nadporučíku, vás degraduji na poručíka. Vy, soudružko, jste měla být povýšena,  ale za tento incident zůstanete pod-poručíkem.

 

Proti toku Amazonky, panenský kraj, kraj, kam nevkročila civilizovaná noha. A najednou osada, uprostřed kamenná stavba a na ní český nápis:  „Hystepsův masážní salón"

 

Protože hrozilo nebezpečí, že se zjistí, jak to doopravdy bylo, vytvořili raději vyšetřovací komisi.

 

Vymlouvali se, že jsem na housle už moc starý a vzhledem k metodám mého bývalého učitele bych snad na tento nástroj ani neměl hrát.

 

INZERÁT: Šedesátiletá plnoštíhlá samotářka Jarka se zájmem o okultismus, všestranně zajištěná, hledá odvážného, šikovného pyrotechnika. Zn. Zkusíš mne odjistit?

 

Z jediného dochovaného Acylpyrinova kádrového posudku, z dob kdy zkoušel v lesním závodě pracovat jako dřevorubec: „ A. H. je velmi plachý. Občas se stalo,  že jsme mu přidělili práci v lese a on byl potom několik dní nezvěstný.“

 

V Orlických horách jsme objevili i diář z pozůstalosti místního písmáka Františka Čecha, kde na str. 37 stojí doslova: Ten mladý Hysteps je naprostý idiot, má však až neskutečnou vůli a je nepředstavitelně pracovitý. Zde došlo k naprostému nepochopení této mimořádné osobnosti. Co bychom však mohli očekávat od polovzdělance, který nedohlédl dál než za nejbližší kopec?

 

Neúspěšný pokus /záznam/:

Zapnul jsem dva magnetofony. Na prvním byly předtočeny mé otázky pro předpokládaný dialog, a druhý byl nastaven na příjem.

V jejich ohnisku jsem usedl na štokrdle a začal s autohypnózou.

Trvalo však příliš dlouho než autohypnóza počala působit, a tak mi došla páska.

Já tam potom seděl a plácal a plácal. A do dneška nevím o čem.

Hlavní Acylpyrinův odpůrce byl, s prominutím, blbec. Půl roku učil papouška mluvit než mu sousedé řekli, že si koupil vycpaného ptáka.

 

V řetězovém Acylpyrinově dopise se mimo jiné tvrdilo, že Bůh je

nejen Láska, ale i zdravý rozum.

 

Oznamuje se všem příznivcům a známým, že společnost Acylpyrina Hystepse pořádá v hospodě „Na mizině“ ustavující schůzi budoucích milionářů. Svou účast a pracovní svačinu přislíbil i jeden z nejmenovaných opozičních poslanců. Z parlamentních kruhů prosáklo, že by to mohl být buď pan František Chudý nebo paní Jarmila Bohatá.

 

Z dobře informovaných kruhů jsme se dozvěděli, že skupinka poslanců z Šumavy připravuje návrh zákona o registrovaném partnerství mezi člověkem a zvířetem.

 

Překvapilo nás, že někteří i velmi známí poslanci dělají politiku jenom jako vedlejšák.

 

Tak, jako existuje vnímání a pochopení, existuje kritik objevitel a kritik ostřelovač.

 

Jsou lidé, kteří myslí hlavou, jsou lidé, kteří myslí srdcem a jsou lidé, kteří dokonce myslí takovými částmi těla, které  je nám zde stydno jmenovat.

 

A. H. zpracoval studii o podílu černochů na kultivaci amerického způsobu života. Tvrdil dokonce, že každý národ má své černochy, kteří jsou zde proto, aby se společnost nestala dementní partou sebevědomých pistolníků.

 

Jako obranu před obviněním ze sexuálního harašení používal tento hezoun zaklínací formuli. Kdykoliv vstoupil do místnosti, kde byla žena /lhostejno jakého věku/, vždy vykřikl „Fuj, fuj, fuj...“ a pro jistotu se ještě pokřižoval.

 

 

Stěžoval si nenapravitelný kapesní zloděj Acylpyrinovi: Svět se vyvíjí k horšímu. Kde jsou ty sametové časy devadesátých let? Člověk utíkal, policajti ho už doháněli, a tak jenom vykřikl do ulice  „Policejní násilí, policejní násilí!“ a v tu chvíli se ho kolemjdoucí zastali a policajti byli rádi, když vyvázli se zdravou kůží. Nebo Bože, když náhodou došla věc k soudu. Stačilo sebevědomé čelo, pár protestů, že se od té staré struktury nenechám ostouzet, a soudce byl takhle malej.

 

V sedmadvacátém díle Kapesní záhadologie, sestavené anonymními docenty evropských univerzit, například čteme: Jedním z nejpřednějších badatelů, kterého jsme během 20. století potkali, je Acylpyrin Hysteps.

 

My jsme k tomuto problému chtěli otevřít dveře. Bohužel, naše opozice nám tyto dveře zabouchla a mám-li mluvit poněkud nadneseně, ještě je zatloukla hřebíky.

 

Poznamenal si do svého deníčku: Nebyla s ní žádná řeč. Znala snad jen jednu jedinou větu, „Mamka by poznala." Tohle opakovala do omrzení. V důsledku těchto neúspěšných pokusů o sblížení s místním obyvatelstvem žil A. H. až do konce svého pobytu pouze s ovcemi.

 

Tehdy mu řekli: „Mohli bychom ti dát mnohé z našich vynálezů k zlepšení života na zemi. Dáme ti však něco lepšího. Dáme ti rozum.“ A také mu řekli, že se v této části vesmíru nepohybují sami, že je zde civilizace nezodpovědných hráčů, která vytváří modelové situace jen pro vlastní zábavu. Nakonec prohlásili, že na zemi je připraveno několik náhradních druhů pro případ selhání lidské civilizace. Mravenci, potkani a blechy. Ovšem v případě blech, zvyklých parazitovat, by tato civilizace musela být nejméně dvouproudá. Bylo by nutné udržet i méně inteligentní teplokrevný druh, který by si bez zábran nechal pít krev.

 

Víš, Acylpyrine, mě štve, jak to ti politici dělají, no hlavně z tý strany, však víš. Jó vím. Ale ty jsi s nimi nikdy nesympatizoval. To ne, ale štvou mě, jak to dělají.

 

 

 

 

 

Restaurant pro masochisty

Vážení zákazníci, navštivte náš jedinečný restaurant pro otrlé. Budete odcházet hladoví, otlučení a ponížení těmi nejrafinovanějšími způsoby naší speciální obsluhy. Mnoho děkovných dopisů. Až s vámi skončíme a vykopneme vás na ulici, budete se považovat za nejubožejšího, nejzbytečnějšího a nejmrzčího červa, jakého kdy zplodila matička země.

S veškerou úctou, ředitel podniku  Zběsilý Rex

 

 

Náš poradní orgán zpracoval návrh jak výrazně zkvalitnit silniční dopravu. Navrhuje místo dálnic a silnic první třídy vybudovat pavučinu tunelů pod celou republikou. Zmizely by problémy s povětrnostními vlivy, přebíhající zvěří, neukázněnými chodci a podobně. A co hlavně, tento projekt bychom zaručeně zvládli za pomoci našich firem a podnikatelů. Tunely snad ještě umíme.

 

Už v mládí, ještě před tím než tak neuvěřitelně zbohatl, byl tento učedník znám svou štědrostí. I když mnohokrát neměl sám co do huby, pořádal i několikadenní hostiny a finančně podporoval řadu mnohdy i bezvýznamných umělců.

 

A mohl byste pro náš list odpovědět na otázku: „Je pravda, že na stavbě jaderné elektrárny pracovali i Ukrajinci?“ „ No ano. Vy asi myslíte chodníky.“

 

Přítel A. H., který je velkým znalcem literatury a tedy občas i čte, spočítal, že během posledních let bylo v různých časopisech popsáno 237 způsobů jak upravit kuře, 69 návodů, jak vyrobit lívanec a plno dalších zajímavostí.

 

Ústav pro zkoumání škodlivosti lihových nápojů zjistil, že v posledních letech prudce stoupl podíl trestných činů pod vlivem Fernet štoku a Becherovky a naopak o 17% poklesl podíl trestných činů spáchaných pod vlivem rybízového vína. Z toho usuzujeme, že ovoce působí kladně na psychiku delikventů. Tudíž lze celkem konstatovat, že vitamíny jsou zdravé.

 

Přišel Acylpyrin na ples upírů, rozhlíží se, kroutí hlavou a nakonec říká: „Ale vy jste strašidla, jestli se nemýlím?" „No a co?" odpověděla dáma.

 

„A za co vy jste zavřený? ptali se spoluvězňové.“ „Ale u nás /víte, já pracoval na ministerstvu/, praskla na chodbě žárovka. „A za to že vás zavřeli?“ „No, já povídal: Dneska praskla žárovka a Bůh ví, co praskne zítra. No a za to mě zavřeli.“

 

Byl to takový podivín. Tvrdil například, že zrní sklizené za úplňku v posledním roce tisíciletí se může stát mírovou setbou. Stačí je pouze rozhodit v oblastech konfliktů. Koncem září se chtěl pokusit zajistit celosvětový mír, ale hajzl soused mu na jeho políčko pustil hejno slepic.

 

Případ vyvráceného dubu.

Podle zprávy z tisku došlo k vyvrácení stoletého dubu, který málem způsobil tragédii. Shodou okolností několik desítek metrů od zmíněného stromu probíhalo shromáždění jedné nejmenované politické strany. Očitý svědek, který právě neposlouchal řečníka, ale konal malou potřebu za nedalekým křovím, vypověděl, že na dub z vedlejší břízy přeskočily dvě veverky. Vzápětí na to se strom začal s děsivým rachotem kácet. „V životě jsem nic podobného neviděl“, prohlásil V. P. z nedaleké vsi. „Než jsem si stačil zapnout kalhoty, byl strom dole.“ Naši experti zabývající se touto událostí tvrdí, že by celá záležitost mohla mít i politické nebo přinejmenším paranormální pozadí. Proslýchá se, že má být dokonce ustavena parlamentní komise k přešetření celé události. Jeden nejmenovaný úředník řekl: „Už je těch novináři nakousnutých a nedořešených událostí příliš.“ Když jsme celou věc konzultovali s Acylpyrinem, prohlásil: „Tady v Čechách se holt dělá z každého prdu událost.“

 

 Zabýval se amatérsky genetickým inženýrstvím a snil o tom, jak vyšlechtí kuře, které si samo obstará zob a když doroste požadované váhy, samo se oškube, vykuchá a ulehne na pekáč.

 

Setkání třetího druhu

Byla tam zeď a žádné dveře. Prostě jen tak od lesa k lesu. On ty dveře jednoduše namaloval, se vším všudy, se zárubněmi i klikou. Potom tu kliku zmáčknul, otevřel a najednou jsme byli v paralelní dimenzi. Už ve chvíli, kdy byly dveře otevřené, slyšel jsem, jak za kopcem houká paralelní vlak.

 

Hlášení o nálezu létajícího talíře.

Viděl jsem, že je na něm nějaký nápis. A nepamatujete si, co tam bylo napsáno? Byl jsem příliš oslněný tím světlem, takže jsem to nedokázal přečíst. Vím jen, že to bylo psané azbukou.

 

I často diskutované téma vyrovnání s minulostí pojal A. H. zcela originálně, a jak jinak než po svém. Usoudil, že zlodějna zůstane zlodějnou, násilí násilím a podvraťáctví podvraťáctvím, a že k tomu snad ani není nutné přidávat politické souvislosti.

 

A víte, jak si pomohl k majetku? To byste nevěřili. Měl na to docela jednoduchý recept. Pokaždé jenom prohlásil: Radši to odvezu. Tady by to ještě někdo ukrad.

 

Když ji odnesl do ložnice a připoutal k posteli, domnívala se, že na ni chystá nějaké sexuální překvapení. Bohužel jí pouze oznámil, že jde do hospody a má na útratu pouze pro jednoho.

 

Léčitel je odvedl za vesnici a přikázal: Odhoďte berle i hole a rozšlapte je, odhoďte brýle, nebudete je potřebovat! Bez rozmyšlení uposlechli všechno co jim přikázal. A tak později, když ho chtěli potrestat, že jim nepomohl, nebylo při ruce nic, čím by ho přetáhli a navíc pořádně ani neviděli, kudy utíká.

 

Jak bylo nezvratně prokázáno, takzvaní rámusící duchové se nestěhují jen do opuštěných domů, ale i do aut, do některých zbloudilých společenství, ale jak máme doloženo i do jinak vážených institucí a politických stran.

 

Z důvěryhodných zdrojů jsme se dozvěděli, že A. H. chystá založení kampeličky pro bezdomovce. Náš zdroj tvrdí, že je tento projekt již v závěrečné fázi realizace. Jak prosáklo, obecným platidlem mají být zálohované láhve. Všechno vázne pouze na zaneprázdnění guvernéra Národní banky, který zatím odmítá Acylpyrina přijmout.

 

Přivezl si do chalupy počítač. Bohužel, do těchto končin nevedl přívod elektrického proudu. Že však byl Acylpyrinovým učedníkem, poradil si. Dokoupil elektrické dynamo a starý šicí stroj poháněný šlapkami. Když jsme zmíněného samotáře navštívili, zjistili jsme, že to vůbec není samotář. Obě děvčata, obsluhující šicí stroj, se ukázala být skvělými společnicemi.

 

 

Jsou lidé, kteří když jim vlezou mravenci do domácnosti, okamžitě zjišťují jak je zahubit. Ne tak Acylpyrin. Stejně jako již mnohokrát před tím se poklidně zabýval pozorováním jejich činnosti. Nezasáhl, ani když mu začali žrát knihovnu. Velmi ho zaujala i ta skutečnost, že mravencům nejvíce chutnaly pasáže o dodržování lidských práv.

 

Spiknutí zubařů

Podle neověřených zpráv pocházejících z druhé a někdy dokonce z třetí ruky, mělo někdy koncem roku 1993 dojít v Česku k puči. Zubaři, údajně vedení jakýmsi panem Rackem, chtěli převzít moc ve státě. Nám to připadá jako kočičina. Informace tohoto rázu jsou však údajně shromážděny v archivech mimozemské flotily kroužící v okrajových oblastech naší sluneční soustavy. Pokud by kdokoliv se zájemců měl touhu po jejich odtajnění a případném vydání seznamu spiklenců, není problém. Klidně si může podat žádost a my dokonce zprostředkujeme její předání. Chceme však upozornit, že časový limit pro uvolnění informací, který je stanoven na deset let, se rovná deseti letům podle kalendáře používaného ve zcela jiných časových pásmech vesmíru. Pro ilustraci, když jsme si na podatelně nechávali vystavit permanentky k návštěvám flotily, bylo nám řečeno, ať vteřinku posečkáme. Zmíněný úředník však podle našich hodinek přišel až za půl roku a ještě tvrdil, že jsme měli štěstí.

 

Poučoval nás posledně kamarád upír: Víte proč se tak rádi děsíte námi upíry? Když jsme mu řekli, že nevíme, prozradil nám: Protože je to pro vás přijatelnější, než aby jste se báli sami sebe.

 

Představ si, Acylpyrine, že my jsme mu ublížili a dodnes si to pamatujeme. On se jenom otřepal a na všechno zapomněl. No, co tomu říkáš? Co bych tomu měl říkat? Snad jen, že jakási spravedlnost přeci jen existuje.

 

Požádal nás jeden z Acylpyrinových učedníků, který si otevřel poradnu a ordinaci pro léčbu nespokojených duchů, zda bychom nezveřejnili jeho inzerát. I když se běžně touto činností nezabýváme, dáváme na vědomí: Máte-li mezi svými předky někoho, kdo nenachází klid a cítíte-li se finančně na víc než kolik vám může poskytnou naše veřejné zdravotnictví, ozvěte se, rádi zprostředkujeme.

 

V kruzích blízkých Evropské unii jsme zjistili, že se připravuje zákon o stravování psů, koček a dalšího domácího zvířectva. Připomínkové řízení bylo již údajně zahájeno. Máte-li tedy nějaké nápady, pište do Bruselu.

 

Protože nás již omrzely postraní výpady našich kolegů vegetariánů nabízíme jim příležitost otevřené diskuse ve které si můžeme objasnit vzájemné postoje.  Diskuse se uskuteční na tradičních     " Vepřových hodech "    v hostinci Řeznické krámy

Účast všech naších odpůrců vítána.

 

 

 

Oznamujeme, že se společnost Acylpyrina Hystepse

chystá udělovat na základě nominací řády s právem nosit tento titul:

 

                                              Stříbrný řád –

                        

                         za a/        „Hodný člověk" I. II. a III. třídy.

                         za b/        „Příležitostný hrdina"

                         za c/         „Nikdy jsem tam nebyl"

 

 

                                                Zlatý Řád

 

                         za a/        „Za mimořádnou mlčenlivost"

                          za b/       „Za mimořádnou rozvážnost"

 

                                                          A

                                                              

                                              Briliantový řád

 

                                     „Za schopnost být trvale neviditelný"

 

 

        /poznámka: Jediným navrženýmnositelem tohoto briliantového řádu

          je v současné době  pouze náš vzor a mistr   Acylpyrin Hysteps/.

 

 

 

 

POZNÁMKY AH

 

Sběratelství je sice pěkný koníček, ale jak říkal Acylpyrin, nic se nemá přehánět. Jeden z jeho učedníků zanevřel na známky a začal sbírat kovadliny. Jeho sbírka se utěšeně rozrůstala, ale když už si přinesl stosedmdesátou kovadlinku, jak jim zdrobněle říkal, do svého bytu v osmém patře panelového domu, tak mu byt spadl do sklepa.

 

 

Acylpyrinův kamarád přišel na městský úřad žádat o příspěvek pro kolegu biologa, který potřeboval doplnit zařízení laboratoře. Bohužel nepochodil. Bylo mu sděleno, že všechny granty byly zastaveny, neboť prostředky pro tento rok vyčerpal pan Potůček, který dokáže močit 7,5 metru do výše. Tato jeho mimořádná dovednost bude prý zapsána do Guinessovy knihy rekordů a úřad prý v současnosti plánuje jeho turné po zemích Evropské unie.

 

 

 

Šli takhle dva Acylpyrinovi učedníci z pohřbu a meditovali nad osudem zesnulého kolegy.

Ještě tady s námi mohl pobýt, říká jeden. To by nesměl být tak důvěřivý vůči lékařským radám, říká druhý. Kdepak to se nevyplácí. No, chápeš, proč by měl být abstinentem?

Ale on né, usmyslí si, jak bude žít zdravě, vyrazí do ordinace a nechá se takhle zblbnout.

K tomu ta brožura. Kdyby ji hned na chodbě hodil do koše, nic se nemuselo stát. Jó vyhodil. Na to byl moc velký poctivák. Jako bych ho slyšel: Dojdu domů, dám si sklenici mléka, budu číst a podtrhávat.”  Jo, to je přesně von. No vidíš, a cestou domů se mu brožůrka vysmekla, a jak se pro ni prudce sklonil, tak si zlomil játra.

 

 

 

Acylpyrin vždycky tvrdil, že člověk potřebuje silné zážitky. Jako příklad uváděl: Měl jsem trochu kocovinu, nad tím by však každý mávl rukou. A tak jsem řekl Marion, že prožívám existencionální krizi. Samozřejmě, že mi bylo jasné, že ta slova nikdy neslyšela. O to více jsem ji však vyděsil.

 

 

___________________________

 

Acylpyrin vždycky navrhoval trafikantům. Vyvěste si nad svůj krámek transparent s nápisem:

VÝHRUŽNÉ  SLOGANY  STRAŠÍCÍ  LIDI

KAZÍ  ZAŽÍVÁNÍ  A  ZKRACUJÍ  ŽIVOT !!!

 

 

 

 

Bylo to ještě v čase studené války, kdy rozvědčíci zatáhli jednoho z Acylpyrinových učedníků na opuštěné místo a spustili:

Pro koho děláš?

A on, že pro krejčího Procházku.

A co pro něj děláš? vyzvídali oni.

Vytahuji mu štychy z rozešitých obleků.

…..

Chvíli si ho přísně měřili a pak řekli:

Ty budeš zvlášť rafinovaný terorista.

 

 

Acylpyrin odjakživa obdivoval mravence. Termiti, kteří jsou jim druhově blízcí, ho už tak nezajímali. Přesto ho zaujala zpráva, že se vědcům podařilo vyvinout látku, která termity nenápadně likviduje. Zmíněná látka má údajně něco společného s genovým inženýrstvím.

Jak je známo, ve společenství těchto drobných zvířátek existuje přísná hierarchie, která je již při zrození rovnoměrně doplňována. Vědcům se však údajně podařilo tuto hierarchii narušit.

Po aplikaci látky se údajně téměř přestanou rodit dělníci, ale o to více přibývá úředníků. Při tomto nekrvavém a elegantním zásahu termitiště pozvolna umírá hlady.

     I když je Acylpyrin také velikým experimentátorem, v tomto případě si posteskl: Nedej Bože, aby se jim to vymklo z rukou / pokud k tomu už nedošlo/, a zmíněná látka zmutovala a přeskočila na lidi.

 

 

 

Někteří lidé jsou schopni se dokonce zabít, když nezískají to, po čem touží. Je to podivný přístup k životu. Acylpyrin si života nesmírně váží a má své zásady. On by se spíše zabil, než by na něco tak zcestného přistoupil.

 

 

 

O radosti Acylpyrin říkával: Jsou dva základní druhy radosti. Radost z konzumace a radost z tvorby. Žijete-li v teritoriu radosti z tvorby, vnějškově se neměníte. Snad se vám pouze mikroskopicky zvětší mozek. Ovšem při radosti z konzumace vám pravděpodobně naroste břicho, ztvrdnou játra a v krajním případě se stanete i HIV pozitivní.

 

 

 

Mezi příznivci Acylpyrina Hystepse se konstituovala i skupina ekologických podnikatelů.

Jeden z nich přišel s návrhem, že by bylo výhodné vyrábět automobily z bukového dřeva.

Jako nezanedbatelnou přednost uváděl,  že až doslouží, bude je možné rozštípat a spálit v kamnech.

 

 

 

 

Demokracie je dobrá věc, tvrdil Acylpyrin. Ve společnosti bez zákazů může být každý bláznem na svůj vlastní způsob.

 

 

 

 

 

Do naší diskuse o Acylpyrinově přínosu ve výzkumech paranormálních jevů se přihlásil i Dežo Kováč s tvrzením, že nejlepší hokejisté pocházejí z Ruska. I když jsme tomuto výroku neporozuměli, budiž. Naše hnutí stojí pevně na demokratických základech a každý, koho neoznačíme za nepřítele,  má u nás právo na vlastní názor.

 

 

Inzeráty

Padesátiletá alkoholička hledá přítele stejných zájmů  -  zn: Ve dvou se to lépe táhne.

 

 

Že se s Acylpyrinem stalo cosi obdivuhodného, musí rozpoznat i úplný blbec. Vždyť si toho všiml i místní pan starosta.

 

Himalajská společnost pro studium života a díla Acylpyrina Hystepse potvrdila naše přesvědčení, že A. H. není ani vzdáleně podobný s takzvaným sněžným mužem.

 

Problém je, že věci mají v různém čase jinou náplň. V době počátků Acylpyrinových učitelských snah mělo každé vyřčené slovo až nesnesitelně neuvěřitelnou váhu. Faktem ale je, že se o plno věcech nesmělo mluvit.  O pár let později si člověk mohl říkat co ho namanulo, ale slova zase ztratila svou váhu a téměř nikdo jim nevěnoval pozornost.

 

Jednou si postavil na plynový vařič plecháček  jako, že si uvaří kafe. Za chvíli se z pod pokličky ozval dětský pláč. Když do hrnéčku nahlédl, uviděl dvě ohnivé oči, veliké jako mlýnské kameny. Asi se mu v domě usadil jakýsi rámusící duch.

 

Diskrétní pánský klub „NA PRASÁRNĚ” zve ženy od 65 do 85 let do soutěže o nejhezčí mokré tričko. Casting vždy od 24 hodin do 2 hodiny ranní.

 

On ale spíše než doleva či doprava směřoval vzhůru

a zůstával jen tak dlouho, než se stal proslulým.

 

Jednou navečer pozval svého nového kamaráda do virtuální hospody. Když si dotyčný po čtrnáctém pivu stěžoval, že není vůbec opilý, Acylpyrin  si povzdechl a řekl: Tady to holt tak chodí.

 

Jednou Acylpyrina přesvědčovali, že by to chtělo vyrovnat se s minulostí a udělat tlustou čáru.

On jim ale řekl, že se hloupostmi nezabývá a kdyby to třeba jenom zkusil, připadal by si jako úplný idiot.

 

Na úřadu pro normalizaci pracovala s. Balážová, která kontrolovala délku sukní a vlasů a občas i používání či absenci podprsenek a dalšího spodního prádla.

 

Člověče, nemáš tu blechy? Co si to Acylpyrine dovoluješ? Acylpyrin se jenom ušklíbl, odvedl ho do koupelny, spustil všechny vodovodní kohoutky a pračku a zašeptal: Však víš co myslím. Chtěl jsem říci štěnice.

 

Do našich internetových stránek se namontovali nějací korejští heckeři a tak se pečlivě připravená studie rázem proměnila v písmenkovou polévku.

 

A. H. snad ani není člověk, A. H. je fenomén. Něco mezi brutální genialitou a živelnou pohromou.

 

Přijďte mezi nás. Schůzky našeho společenství vás překvapí svou originalitou. Nemusíte se nijak připravovat ani se obávat nudy. Na našich setkáních spíme a potom zapisujeme své sny.

 

 

.Zjistil, že svět se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Objevují se věci, které jsou čistější než čisté, bělejší než bílé a dokonalejší než dokonalé. V této řadě už chybí pouze obrana proti tomu, aby nevznikalo nic, co je špinavější než špinavé, otravnější než otravné a hloupější než hloupé.

 

Prezident lékařské komory doporučil jednomu z Acylpyrinových učedníků aby si sehnal sponzora.

Zmíněný se snažil tento nápad přenést i do dalších profesí. Navedl svého kamaráda holiče, aby zákazníkovi vždycky ostříhal jen půl hlavy a potom požádal o sponzorský příspěvek. Podle jeho názoru by se tím mohl vytvořit řetězec kolujících sponzorských darů.

 

 

 

Přišel a hned se ptá: Kudy ke kádrovému oddělení?

Kde to žijete? Kdepak kádrové oddělení. My tady máme odbor pro práci s lidskými zdroji.

 

 

Společnosti Telekom navrhl zřízení bezdrátových telepatických ústředen. Jednání se slibně vyvíjelo až do chvíle, kdy ekonomický náměstek zjistil, že je nemožné získat dodavatele impulzních počítadel na realizované hovory.

 

Jako většina grémia se nezabýval dokumentací dosaženého a podobnými podružnostmi, ale bez ustání těkal mezi novými problémy.

 

Strojvůdci českých drah se strašně smáli tomu, že jistý Japonec, který způsobil zpoždění o půl minuty, spáchal harakiry.

 

Naordinoval jí kapky z destilované vody, po kterých se jí výrazně ulevilo. Po celé tři dny, než zesnula, mu byla za tuto medicínu vděčná.

 

Při svém studiu lidské psychiky se dobral poznání, že i věci které objektivně neexistují pokud jim uvěří velké množství lidí, dokáží formovat další vývoj lidské společnosti.

 

Také jsme navrhovali, aby místo granulovaného šťovíku, který je navrhován jako palivo do tepelných elektráren, byl použit bolševník. Tento návrh nám ale zmařil senátor Šetina, který tvrdil,že vhánět světlo a teplo do domácností pomoci bolševníku, by mohlo být vnímáno jako propagace komunismu.

 

Říkali jsme jí: neber toho raubíře do cirkusu. Neposlechla. Potom si stěžuje, že tam to dítě uškrtilo hada škrtiče. Teď za ní přišel s tím, že je v parlamentě den otevřených dveří a že tam ještě nikdy nebyl. Tak co teď? Máme jí do toho mluvit?

 

Požádali guvernera národní banky o podporu návrhu na zřízení kampeličky pro bezdomovce, ve které by vklady a výběry probíhali ve formě zálohovaných lahví. Guvernér ale tento návrh bez vysvětlení smetl ze stolu.

 

Mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu

Ta špatná – Nemáme oběd

Ta dobrá  -  Pes už dneska večeřel.

 

 

Není to náhodou fakzifikát?

Kdepak, my doma nic cenného nemáme.

 

V kuchyni bylo prázdno, jen na okenním parapetu seděli dva mravenci průzkumníci.

 

Pomoc v nouzi /model/ - Postižený může požádat o grant, který mu sestaví odborný poradce. Vyúčtování provede daňový poradce. Všechny okolnosti nouze popíše dozor určený státním úřadem. Pověřený psycholog bude dohlížet, aby postižený neklesal na duchu. Kontrolní komise zajistí, aby všechny formy pomoci byly užity řádně.

Bude samozřejmostí a v zájmu všech zúčastněných, aby péče o chudáka trvala co nejdéle.

Má to i svou vnitřní logiku, neboť zatímco on si jen tak bezstarostně živoří, pro všechny ostatní je tato činnost pracovní náplní a docela slušným živobytím.

 

K nám ale na houby nechoďte. Tady jsou lidi už tak zvlčilí, že chodí na hříbky s motorovou kosou a to už pak les nemá tu správnou atmosféru.

 

Tisková oprava – Zmíněná poslankyně není jak jsme uvedli majitelkou veřejného domu, ale ředitelkou dětského domova. K tomuto zkreslení došlo nedopatřením. Na svou omluvu uvádíme, že vlastně dětský domov je natolik veřejnou budovou, že jsme sáhli jen nepatrně vedle.

 

Přestože už z našeho jazyka téměř vymizelo slovo kacíř, přesto je dobré          na své ideové odpůrce uvalit klatbu.

Ti druzí nás však pomlouvají a tvrdí, že jsme zkřivené huby za cnostnou maskou, které se ohání pravdou a láskou.

 

Obhajoval se tím, že do hospody přišel ožralý vodník a tvrdil, že se tak zřídil s Acylpyrinem. Prý mu dával pít z lahvičky, v které neubývalo, a říkal, že se spolu jenom trochu poveselí.

 

Někteří lidé dokáží naplnit knihy úplnými hovadinami, kdeco zkritizovat  a unudit čtenáře. Pokud Acylpyrin Hysteps někdy napíše knihu, mohl bych přísahat, že se takové začátečnické chyby zaručeně nedopustí.

 

Rádi bychom A. H. odhalili sochu v nadživotní velikosti, asi tak třináct metrů a čtyřicet centimetrů vysokou. Pokud by se nám do doby zadání zakázky nepodařilo zjistit Acylpyrinovu podobu, doporučujeme, aby mu tvář zakrýval otevřený Ottův slovník naučný.

 

Další krok k občanské společnosti a posílení demokracie:  Pražský magistrát připravuje úpravu předpisů o žebrání v centru města. Protože chce dát příležitost vyslovit své připomínky i lidem, kteří se touto činností    /tedy žebráním/ zabývají, otevřel internetové stránky, kam mohou vkládat své konstruktivní názory.

 

Chtěl nějakým způsobem využít své kvalifikace pasáka,  a tak se stal politikem.

 

V souvislostí s výzkumem D.N.A.  a pokusy s klonováním bylo vydáno upozornění, že za naklonování Čecha hrozí mnohamilionové pokuty.

 

Nemáte žádný majetek a chcete, aby bylo něco jenom vaše? Postavte si vlastního sněhuláka.

 

Vážení přátelé, pokrok se nezadržitelně valí přes naše problémy. A to je špatně. Pokud by byl důkladně aplikován, v podstatě by se neměl přes co valit.

 

Místní léčitel mu doporučil pití bylinkového čaje a zdravotní procházky. Tvrdil, že tím prospěje jak přírodě, tak svému organizmu.

Jak zjistila naše skupina ekologů, při té zdravotní procházce zmíněný zlomil 349 stébel trávy, zašlápl tři mravence, jedno slunéčko sedmitečné a způsobil trauma polnímu zajíci, který spal v pelíšku u cesty. Mimo tyto nepříznivé zásahy do flory a fauny neudělal nic co by mu mohlo být přičteno k dobru. Nota bene i osobní přínos této hodinové tůry byl velmi pochybný. Z hlediska produktivity by jej bylo možné označit za ztrátu času.

 

A. H. se dozvěděl, že je mezi návštěvníky z kosmu populární osobností. V žebříčku významnosti, který je už od poloviny dvacátého století každoročně sestavován, už po patnácté obsadil jedno z prvních deseti míst.

 

Jedna bývalá amatérská studentka zoologie přišla s tvrzením, že v liché dny se má vstávat lichou nohou a v sudé pravou nohou. Nějak se jí do toho připletla vzpomínka z dob studií, kdy se učila o sudokopytnících a lichokopytnících a napadlo ji, že Acylpyrin není člověk, ale dobytek.

 

Co obžalovaný uvedete na svou obhajobu:  Ctěný soude, potřeboval jsem poradit, jak správně postupovat v moji při. Ona mi řekla, že se na to podívá a urgentně to vyřeší. Když jem za čtrnáct dní v pondělí volal, tak mě pozvala na čtvrtek do své kanceláře. Tam mi vysvětlila, že vlastně na svou práci má málo času a že tu nejsem sám. Tak jsem ji tu klávesnici přerazil o hlavu.

 

Objev největšího kozího bobku se podařil jedné ze sekcí příznivců A. H.

Podle zpráv, které doputovaly do našeho ústředí, budou usilovat o zapsání svého objevu do Guinesovy knihy rekordů.

 

 

Myslíme na Vás. Jsme svým způsobem čarodějové, kteří se snaží uvařit elixír za stopových prvků minulosti míchaný s tušením zamlžených zítřků.

 

Hospoda u hrbaté kozy je celkem standardní podnik. Jediné čím se liší od ostatních, je rasistický nápis ve znění: Mimozemšťanům nenalévám.

 

 

Je dobré přimknout se k určitým myšlenkám, ale nestat se otrokem skupin, které je prosazují.

 

Církve původně nevznikly proto, aby sloužily Bohu, ale pro službu lidem hledajícím Boha.

Proto by představitel církve neměl být vnímán jako Boží služebník, ale jako služebník myšlenky.

 

Návrh na svatořečení Acylpyrina Hystepse, podaný jednou z frakcí našeho hnutí, byl zavržen jako nesmyslný. Jak poznamenal náš odborník na problematiku svatosti, byl by to první případ, kdy k této události došlo ještě za života inkriminované osobnosti. Myslíme, že i mrazivé mlčení české biskupské konference plně potvrzuje náš názor a přesvědčí i navrhovatele, že tentokrát šlápli vedle.

 

 

Píše nám paní Zlatuše Stříbrná: Vážení příznivci A. H., sdělte mi prosím , kde bych se mohla setkat s panem Acylpyrinem. Už dlouho toužím po muži, jakým je on. Zkoušela jsem i inzeráty, ale všechny mé pokusy skončily zklamáním. Buď to byli budižkničemové nebo vypočítaví sobci, nebo v tom nejlepším případě pouze nedokázali docenit mé ženské kvality. Věřím, že teprve pan Acylpyrin mě plně uspokojí.

 

Jednou se opět Acylpyrin zahleděl do křišťálové koule, a když se ho kolem stojící zeptali, co tam vidí, odpověděl: Vidím velikou demonstraci zubařů. Vede ji MUDr. Pekárek junor a píše se rok 2030.

A kde to je?, vyzvídali okolostojící.

Právě hovoří o tom, že z důvodů aby jejich shromáždění nebylo narušeno politickými odpůrci, koná je v jedné z punkevních jeskyní Macochy.

 

Přišel do zahradnictví a řekl, že by chtěl  růže. Zahradník povídá: Chcete nařezat nebo si vyberete z těch, co jsou ve váze? Tak to radši s těch, co jsou ve váze. Všude potom roztrušoval, jaký je zahradník grobián.

 

Vy už ani nic pod koberec zamést nemůžete. Vy už jste si ukradli i koberec!

 

Měl prověrku na práci s materiály, Přísně tajné, a protože v jejich oddělení bylo zvykem, že měl každý krycí jméno, měl ho i on. Jak jsme zjistili, říkalo se mu „slepičí prdelka“.

 

Jeden z Acylpyrinových učedníků byl špičkový jazykovědec. Bohužel si neuvědomoval, že by každý člověk měl mít alespoň rámcové znalosti i z dalších vědeckých disciplín. Například taková znalost fyziky by mu zajistila, že mohl být ještě mezi námi. Tak to ale bývá, když se spojí dvě nedokonalosti. Mimo neznalosti fyziky se i rád napil. Zítra mu jdeme na pohřeb. Stalo se totiž, že cestou z restaurace z neznalosti zvracel do vedle stojícího transformátoru. Elektrický oblouk však vůbec nevzal v úvahu jak vzácný vědec a člověk se této nerozvážnosti dopustil. No řekněte, je na světě nějaká spravedlnost?

 

 

Ano, je pravda, že objevil lék, který prodlužuje lidský život až na sto padesát let. Na radu svých přátel z kosmu se však rozhodl, že ho nezveřejní. Vyjevili mu totiž své obavy, že by okamžitě došlo ke zvýšení hranice odchodu do důchodu, což by mohlo vyvolat kolaps světového hospodářství.

 

Co jste dělali, když jste byli mladí?  Zpívali jsme písničky.

A teď, kdybyste nám mohl ukázat, na co jste tenkrát balili děvčata.

To snad ne. Tady na veřejnosti?

 

Acylpyrinova sbírka plastových kachniček, zakopaná kdesi u Mnichova, by si jistě zasloužila důstojnější umístění.

 

Jak by řekl A. H.: Doba je těhotná otázkami a tak bděme a pomozme tlačit!

  

 

Šli, sníh jim křupal pod nohama, a on povídá : Brr, to je ale zima.

A Acylpyrin na to: To víš, studená válka.

 

Buď nejdřív chcípl motor a potom mě to oslnilo, nebo mě to nejdříve oslnilo a potom chcípl motor.

A jak byste tu mimozemšťanku charakterizoval?  Byla citlivá, energická a nevyhýbala se ani sprostým výrazům.

 

Vždyť je ale strašně ošklivý, rozmlouvali ji její nový objev. On ale dokáže tak krásně žvanit, že mně prostě zhypnotizuje. A co se děje dál? To nevím, to už prožívám v jakémsi tranzu.

 

Výslech: A teď mi řekněte co Vám pan Špaček chtěl?
Nic nechtěl, jen tak otravoval.

A co jste mu řekl vy?

Ať se nechá vycpat.

“Praporčíku,” otočil se poručík na kolegu:

“Honem se v okolí poohlédněte, kde tady vycpávají ptáky.”

 

V té době ho také naučili cestovat v čase. Né, ne, žádné primitivní bedny, do kterých se vleze a popoletí o pár století mimo. Jen mu ukázali, jak se přetransformovat do jiného časového prostoru.

 

Protože máme zájem, aby se naše komunita rozrůstala, požadujeme nejméně tři děti, které by částečně mohly být nahrazeny i osvojenými dětmi. V tom případě by se ale počítaly dvě osvojené za jedno vlastnoručně počaté.

 

 

Co to je dobrý muži? zeptal se.

Amulet

A co to je amulet?

Ochrana. Vy nic takového nemáte?

Ale jistě. Jenže tomu říkáme jinak.

Jak jinak?

Kondom.

 

Upozornění pro televizní diváky: Tento televizní pořad má tolik masážních programů, že po shlédnutí celého seriálu se budete cítit jako znovuzrození.

 

 

A jaké jsou vaše nejbližší plány?

Zatím hledáme sedmdesát miliard dolarů, které potřebujeme k realizaci našeho projektu.

A o jaký projekt se jedná?
To teď není důležité. V tuto chvíli je důležitá zmíněná částka.

 

Dostal za úkol infiltrovat mezi popeláře a nenápadně zjistit, jaké mají politické názory.

 

Zapoměli si pojistit budovu pojišťovny a teď jim zbyly jen oči pro pláč.

 

Měli rozdělené úlohy.  Fero polykal šavle a Fjodor je vrhal mezi obecenstvo.

 

V inzerátu pod značkou S. M. slibovala: Pohladím tvou dušičku. Když jsem ale dorazil do jejího separé a složil požadovanou částku, ztřískala mne bičem jako psa.

 

V té vesnici měli dva zuřivé a vzteklé psy. Když však ucítili Acylpyrina, vyběhli mu v ústrety, uklonili se a potom se s kňučením vrátili do své boudy.

 

A. H. objevil i způsob, jak zlikvidovat problém kriminality bílých límečků. Navrhl zákaz tradičních bílých košilí a doporučil flanel, pro jistotu vyzdobený kostkou či jinými geometrickými útvary.

 

Vážená společnosti Acylpyrina Hystepse,

jsme již starší manželský pár a máme veliké trápení.

Naši pětadvacetiletou dceru. Rádi bychom vnoučata, ale ona se straní mužů. Přestože ji domlouváme, říká jen ne, ne, ne.  Obáváme se, aby nezůstala starou pannou a nepřipravila nás o možnost být dědečkem a babičkou.  Co myslíte, nemohl by pan Acylpyrin vypomoci? Jste asi naše poslední naděje. Jestli máte jen trochu srdce, přimluvte se za nás.

Dopředu vděční manželé Bezdědkovi

 

 

 

Přijďte všichni: Za nepatrné vstupné 100 korun českých máte příležitost stát se členem klubu budoucích milionářů.

 

Pro mnohé lidi jsou ruce zcela přebytečnými orgány.

 

Mně osobně duchové nevadí, ale to, co se zjevuje v tomto domě, je pěkně sprostý duch.

 

 

Na rozdíl od jiných, kteří otočili kormidlem o 180 stupňů, on jim otočil o 360 stupňů a světe div se, nikdo si toho ani nepovšiml.

 

 

Z upířích pamětí: V moderní době přišlo do módy místo krve vysavávat klientům paměť. A tak se neoddůvodně rozrůstají celá společenství sklerotiků. 

 

I když to některé firmy nechtějí přiznat, my víme, že ve skutečnosti parazitují na objevech Acylpyrina Hystepse.

 

Jeho slavná věta: „Z nás už nikdo voly dělat nebude“, i s Acylpyrinovým dovětkem: „Vy je ze sebe uděláte sami“, vstoupila do historie a v písemné podobě byla zakopána nedaleko Malína. Po několika letech ji při těžbě křenu objevil místní zemědělec, a tak doputovala až do našeho archivu. Pouze jsme neporozuměli poznámce v závorce : Když se takový Hejkal dostane do politiky, je to větší hrůza než kdyby se toulal lesem.

 

Jednu chvíli to vypadalo, že každý nenávidí každého. Bývalý komunista současného komunistu. Současný komunista příslušníky strany, kteří si dali do znaku modrého ptáka. Ti s modrým ptákem jakýkoliv levicový názor a všichni dohromady republikány.  Acylpyrin říkal: Tak se to v politice i praktickém životě dělá. Zapálí se pastouška a mezi tím co se všichni seběhnou, aby nepřišli o nějakou senzaci, o kus dál ti, kteří vědí o co kráčí, vykrádají velkoobchod.

 

Když se Acylpyrin zabýval studiem paranormálních jevů narazil i na fenomén, který známe ze vztahu poltergaist a strašidelný dům. Všechny ty zvuky, pachy, vibrace či pocity tepla, chladu a zděšení Acylpyrina fascinovaly. Pouze mu připadalo, že je celý problém pojat příliš zúženě. Často si říkal: Duch nemůže být tak jednostranný. Znám i strašidelné vlaky, autobusy a auta. Jako zapisovatel těchto Acylpyrinových zkušeností mohu jen pochválit nekonvenčnost jeho postřehů. Sám jsem jezdil v mnoha strašidelných autech a vím, že tyto zážitky jsou s pobytem v hrůzou navštívených místech přinejmenším srovnatelné.

 

 

Tolik lidí se přicházelo poradit. Takhle přišel i jeden hypochondr. Povídá: Acylpyrine, já už nevím co dělat. Doktoři mi nic neřeknou a já si myslím, že mám rakovinu. Celé noci nespím a přes den se mnou nic není.

Acylpyrin se zamyslel a povídá:  Lehká pomoc. Vem všechny peníze, co můžeš dát dohromady, a odnes je do banky ZLATÁ RÁNA.

A to pomůže?, zeptal se ten hypochondr.

Já bych řekl, že jó, odpověděl Acylpyrin a vrátil se k řešení svých záležitostí.

Za tři týdny tluče rozčilený hypochondr na dveře a křičí:  Acylpyrine, co jsi mi to poradil? Vždyť ta banka zkrachovala a já přišel o všechny úspory.

Acylpyrin vykoukl z okna a povídá:  A co rakovina? Ještě celé noci přemýšlíš o té nemoci?

Blázníš Acylpyrine? Víš co teď mám za starosti?

„No tak co se zlobíš. Je po problému. Řekni, k čemu by ti byly peníze, kdyby ses v noci trápil kvůli nějaké pitomé nemoci?” 

 

 

Po dokončení čajové kůry si pacientka stěžovala, že je celá osypaná. Léčitel řekl: To je dobře. Všechno špatné vylezlo z těla ven. Pacientka ale chodí a nadává, že jí teď sousedé říkají ropucha.

 

Samozřejmě že i naše společenství má řadu odpůrců. Převážně jsou to lidé, kteří nepřiměřeně přeceňují vlastní schopnosti a na naše počínání pohlíží svrchu. Zde malý příklad:  Pepík Vosáhlo tvrdil, že je náramný psycholog a diplomat. Prý na světě neexistuje nikdo, koho by nedokázal přesvědčit o své pravdě. No, chtěli jsme ho nechat na pokoji. Konečně ani nás nikdy o ničem nepřesvědčil. Když ale neustále otravoval, zeptali jsme se: Pepíku znáš pohádky? Řekl, že pohádky nezná, pohádky že jsou pro děti. Tak jsme se zeptali: A nějaké znalosti o zvířátkách máš? Na to řekl, že ho flóra ani fauna nezajímá, že je psycholog. Ukázali jsme mu tedy stranou stojící úl a zeptali se: Víš kdo tam bydlí? Nevěděl. Tak jsme mu jen tak přes rameno sdělili, že když tam na ta dvířka zabouchá a křikne „ Budko, budko, řekni mi kdo v tobě přebývá?“ a s těmi, co se objeví se dokáže spřátelit, už vždycky mu uvěříme. Jak si myslíte, že to dopadlo? Od toho dne jsme ho už víckrát neviděli.   

 

Jeden z Acylpyrinových učedníků šel navštívit nakladatelství „Modrá stuha“. Těšili jsme se na jeho novou sbírku básní, kterou chtěl vydat. Jenže čas plynul a stále nic. Když jsme se pokusili zjistit jak pochodil, řekl nám toto: Vchod do zmíněného nakladatelství  byl společný s vchodem do městských jatek. Dveřníka, který zprostředkovával styk s veřejností, dělal ten den řeznický mistr Holoubek. Když jsem mu sdělil, že jsem  básník a vysvětlil co požaduji, dostal jsem tuto odpověď: „ Musíte moment počkat. Nejdřív dorazím toho vola, kterého jsem převzal před vámi, a potom příjdete na řadu vy.“ Je snad pochopitelné, že jsem na nic nečekal, verše zamkl doma do šuplátka a městským jatkám se od té doby vyhybám obloukem.

 

Závěrem snad abychom zde uvedli jeden z anonymních dopisů, které nám zhusta docházejí. Zní takto: Vážená Společnosti Acylpyrina Hystepse, chci vám vyjevit své nadšení osobou mistra Acylpyrina Hystepse. On je hvězda, on je Bůh. Promiňte, že se po zkušenostech z minula nepodpisuji. Stalo se mi totiž, že jsem před časem obdobně vychválil jednoho ministra naši vlády a rodina mi oznámila: „Ještě jednou, Adolfe, a necháme tě zbavit svéprávnosti.“