Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Profily odvahy - John Fitzgerald Kennedy

Profily odvahy  -  John Fitzgerald Kennedy

 

Začnu citátem z kapitoly, která nese název: Odvaha a politická činnost.

 

       Tato kniha pojednává o nejpodivuhodnější lidské ctnosti – o odvaze. „Důstojnost pod nátlakem“,  tak ji definoval Ernest Hemingway. Jsou to příběhy o nátlaku, který zakusilo osm senátorů Spojených států, a o tom, jak ušlechtile tomuto nátlaku čelili, jak dávali v sázku životní kariéru, jak riskovali, že jejich počínání bude nepopulární, že jejich charaktery budou pomlouvány, a o tom, jak někdy – bohužel jenom někdy – ,obhájili svou dobrou pověst a své zásady.

        Národu, který zapomněl, co znamená odvaha, vnášená v minulosti do veřejného života, nebude asi na ní záležet, ani za ni nebude odměňovat dnešní vůdce – my jsme opravdu zapomněli.   /J.F.K/

 

         Popisovat osudy senátorů, kteří se stali předlohou jednotlivých kapitol, je na tak malém prostoru nemožné.   J.F.K se nezabývá obhajobou jejich rozhodnutí z hlediska racionálnosti jejich postupu. Vyzdvihuje  sílu jejich přesvědčení a odvahu k činu. Pokud se odhodláte tuto knihu otevřít zjistíte, jak mnohá z těchto postav prohrává  nejen své politické postavení, ale jak je otřesen i její soukromý život

          Autor velmi pečlivě vybíral protagonisty svých příběhů na základě dobových dokumentů a korespondence. Tyto politické bitvy mají tedy své padlé, ale lze jednoznačně prohlásit, že čestně padlé.

           Kniha,  kterou zmiňuji, hovoří o odvaze. V jejím pozadí však stojí i odvrácená tvář politiky, která se snaží neúprosně prosadit svou. Intriky, pomluvy, hysterie. Všechno je dobré tam, kde se prosazuje právo nezpochybnitelné pravdy. Je to velmi prastarý prapor vlající nad davem bez ohledu na panující ideologie.

            J.F.K. říká:  „President Spojených států neprochází stejnou zkouškou politické odvahy jako senátor. Jeho voliči nepocházejí z jedné oblasti, ztráta popularity u jedné části občanstva nebo v jedné oblasti může být vyvážena získáním popularity u jiných skupin nebo oblastí, a jeho moc a vážnost mu normálně zajišťují větší politickou bezpečnost, než jak tomu bývá u senátorů“.

              Bohužel jak lze ukázat na příkladu autora i autora předmluvy, jeho bratra Roberta.F. Kennedyho,  proti větší moci a vážnosti než je postavení senátora lze užít prostředky ještě tvrdší a temnější.

 

Kniha „ Profily odvahy“ je opatřena dobovým fotografickým i faktografickým materiálem a mimo poučení, která poskytuje, nabízí i silný čtenářský zážitek.

 

Zde cituji její závěrečná slova: „Mít odvahu nevyžaduje – jak tyto příběhy objasňují – zvláštních schopností, kouzelného návodu, zvláštní kombinace času, místa a okolností. Odvaha je příležitost, s níž se dříve nebo později všichni setkáváme. Politická činnost nás jen přivádí do arény, v níž se vystavujeme jednomu druhu zkoušek odvahy. Ať se setkáváme s výzvou k odvaze v jakékoli oblasti života, ať to znamená jakoukoli oběť – ztrátu přátel, majetku, spokojenosti, ba i úcty našich druhů – musíme se – uposlechneme-li svého svědomí – každý sám rozhodnout, jakou cestou se dát.  Příběhy o odvaze v minulosti říkají, čeho je k odvaze třeba, mohou poučit, dodat naději, mohou nás nadchnout. Nemohou nám však dát odvahu samu. Odvahu musí každý z nás hledat ve svém nitru“.

 

 

 

Profily odvahy – John Fitzgerald  Kennedy

Nakladatelství Orbis Praha 1969

Překlad Milada Šimková

Druhé vydání

Náklad 30.000 výtisků