Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

OHEŇ JEŘABIN

 

OHEŇ  JEŘABIN

 

          V roce 1964 vyšel v klubu přátel poezie  Československého spisovatele výbor z díla básníka Sergeje Jesenina /1895 – 1925/. Čtvercové formáty základní klubové řady patřily k nejprestižnějším knihám poezie. Vždy se na jejich vzniku podílelo mnoho překladatelů a literárních vědců. Vždy byly vypraveny obsáhlým faktografickým materiálem, fotodokumentací a perfektní ilustrací. V případě zmíněného vydání jde o ilustrace Marca Chagalla.

 

        Přesto mám z Jesenina raději jiný výbor. Výbor vydaný o jedenáct let později v nakladatelsky značně složitější situaci. Překlad, uspořádání a poznámka jsou dílem Jana Zábrany. Název „ Oheň jeřabin „ je názvem, kterým chtěl autor předznamenat jednu ze sbírek, která vzhledem k předčasné smrti již nevznikla. Ta metafora v ohni krvácejících stromů je mi pocitově blízká. Možná je to metafora o podzimu mladického nadšení, o podzimu iluzí, i o hrdosti s kterou se bráníme ponížení.

         Nemohl bych ten pocit popsat sebevzletnějšími větami. Věřím, že jako se touto básní dotkl mého srdce Sergej Jesenin, dotknou se jeho verše i vašeho srdce.

 

 

Xxx

 

Všechno živé od mládí hned časně,

chce svůj talent světu prokázat.

O sobě já vím, že nepsat básně

ve stepi bych nejspíš koně krad.

 

Zakrslý a hubený jak house,

hrdinou všech kluků jsem se stal

od chvíle, kdy s natlučeným nosem

den co den jsem domů chodíval

 

Polekanou matku v koutku kamen

konejšil jsem s krví mezi rty:

„To nic! To jsem jenom nakop kámen,

do rána se mi to zahojí!“

 

A i dnes, kdy už se vytratila

hořlavost těch dnů a jejich var,

neklidná a vyzývavá síla

dál v mých básních ukazuje spár.

 

Ze slov zlatá halda, zlatá fůra

a nad každou slokou jak můj znak

zrcadlí se dál ta stará kuráž

kterou míval rváč a darebák.

 

Jako tenkrát pýchy pln a síly

s něčím novým jdu dnes poprvé...

Jestli dřív jen po hubě mě bili,

teď mám celou duši od krve.

 

Neříkám už matce v koutku kamen,

ale pakáži co za to nestojí:

„ To nic! To jsem jenom nakop kámen,

do rána se mi to zahojí!“

 

         Tyto verše napsané roku 1922 souzněly s mými pocity, když jsem v roce 1975, byl jejich třicetiletým čtenářem. Přes peripetie doby souzní se mnou, autorem těchto řádek i o více než dalších třicet let později. Možná je to tím, že svět se ve svých základních zadáních až tolik nemění, i tím, že slova napsaná srdcem stárnou pomaleji než jejich autoři i jejich čtenáři.     

 

 

Sergej Jesenin – Oheň jeřabin

přeložil, uspořádal a poznámku napsal  Jan Zábrana

Vydala Mladá fronta 1975

Odpovědná redaktorka Jiřina Fleková

Náklad 4.000 výtisků

Vydání první