Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

NĚHA

NĚHA

Jevgenij Jevtušenko

 

Jevgenij Alexandrovič Jevtušenko se narodil v roce 1933 v Irkutské oblasti tehdejšího Sovětského svazu. Vystudoval Literární institut a počátky jeho tvorby byly ještě poplatné doznívající éře stalinismu.

Již před dovršením třiceti let se však jeho postoje mění a pro svá kritická vyjádření je zvolna odsouván na okraj kulturně společenského života. V roce 1968 protestuje proti vpádu Varšavské smlouvy do Československa a v roce 1974 se zastává tehdy vězněného literáta A. Solženicina.

Básně ze sbírky Něha vyšly česky v roce 1965 a staly se spolu s verši básníka Vozněsenského povzbuzením pro intelektuální klima českého liberálního proudu předznamenávajícího Pražské jaro1968.

Báseň, kterou chci sbírku připomenout, má nadčasovou platnost. Je mementem znějícím přes soumrak ideologií i v našem, poněkud zmatené světě. Je i o lidské lhostejnosti, která nedbá drobných pokřivení až ve svých důsledcích připouští lež, krádež i vraždu.

Zde je báseň, kterou jsem vybral k presentaci. Jmenuje se:

Lidi! Vražda!

Vryl se mi do paměti

ten pohled: zběsile

přes rokli žena letí

na hnědé kobyle

Ošklivá, jako každá

když ztělesňuje strach

zoufale Lidi! Vražda!

Křičela na poplach

Nikdy, ať dělám co chci,

nezapomenu,

jak odhodili kosy,

běželi k mrtvému

Ležel tam pod tou strání,

tvář divně pobledlou,

bez viditelné rány -

dostal ji pod žebro...

Kdo mohl pro nic za nic

zavraždit, oloupit?

Vidím, jak do oranic

klesá prach od kopyt.

Co se mi o tom nezdá:

kůň s ženou uhání

a výkřik Lidi! Vražda!

Slyším i ze spaní.

Ten výkřik nepřebolí

a těžko je mi s ním,

s vraždou, ať jakokoli,

nikdy se nesmířím.

Často se člověk musí

dívat, jak slabý jed

dokáže lidskou duši

pozvolna ubíjet.

A neuvědomí si

můj známý, neznámý,

že na něm vidím rysy

odumírání.

Je hrůza co se z nás dá

udělat za léta.

Mlčím. A Lidi! Vražda!

Chci křičet do světa.

 

Závěrem snad stojí za připomínku, že ke škodě čtenářů i atmosféry, která nás obklopuje, pociťuji nakladatelskou absenci poezie i prózy s takto přímočarým a  silným nábojem.

 

 

 

 

Jevgenij Jevtušenko

Něha

Přeložila Olga Mašková

Vydal Svět sovětů

nakladatelství Svazu československo - sovětského přátelství

Praha 1965

Vydání 1.

Náklad 8.000 výtisků