Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Moc a teror

Moc a teror

 

V tomto zamyšlení jsem nucen spojit dvě knihy, které spolu souvisejí. Kniha „11.9“ vznikla

v krátkém a bezprostředně následujícím čase po událostech z 11.září 2001 a komentuje útok na Světové obchodní centrum a Pentagon. Je detailním záznamem všech významějších rozhovorů a komentářů, které Noam Chomský poskytl americkým a zahraničním novinářům v časovém úseku prvního měsíce po tragické události.

 

      V knize „Moc a teror“ se autor zamýšlí nad  příčinami a pozadím této události. Úvahy v těchto knihách se nezabývají technickými fakty ani spekulacemi jak to vlastně všechno bylo, ale staví do protikladu politiku velmoci a reakce slabých a potlačených. Ona příčina a následek je i dle mého názoru tím podstatným, čím by se měl zabývat i čtenář.

 

      Svět po skončení takzvané „studené války“ až do 11.září 2001 prožil zhruba desetileté období nezpochybnitelné převahy euroamerické civilizace. Sovětský blok se rozpadl na řadu malých států, které se časem dělily na ještě menší státy. Samotné Rusko se dusilo přechodovými problémy souvisejícími s prudkým obratem v orientaci země. Čína a další asijské země byly alespoň v představách běžného občana téměř rozvojovými zeměmi, dodávajícími laciné zboží pochybné kvality za pevný americký dolar. Byla zde i teritoria bohatá na ropu a jiné suroviny s převážně chudým obyvatelstvem, žijícím v tolerovaných diktaturách.

 

     Pokud se zahledíme zpátky a porovnáme tehdejší obraz světa s tím dnešním, nutně se musí

ve většině přemýšlivých lidí probudit otázka, zda se mohl v relativně krátké době až tak výrazně tento obraz změnit  nebo zda jsme žili v podivně euforickém snu, který si každou ze skutečností upravoval dle našich naučených představ.

 

    I to, jak snadno podlehá společnost chtěným iluzím, stojí za myšlenkami Noama Chomského. Přes jeho světový věhlas jsem v českém internetu narazil pouze na dílčí odkazy a minimum životopisných údajů. Z knihy „Moc a teror“ vím, že se narodil 7. prosince 1928 v pensylvánské Filadelfii. Je politickým aktivistou, spisovatelem a profesorem na Katedře lingvistiky a filozofie MIT /Massachusetts Institute if Technology/. Je nositelem čestných doktorátů mnoha světových univerzit a autorem knih, které byly přeloženy a vydány v desítkách zemí.

 

Je asi přirozené a pochopitelné, že ti, kteří jsou vystaveni kritice nemají a nikdy neměli zájem na šíření těchto myšlenek. O to větší je však zodpovědnost lidí hledajících bez ohledu na ideologická omezení, aby se jimi zabývali a nejen pro sebe, ale i v diskusích směřovali k vlastním závěrům.

 

Moc a teror jsou přítomny ve všech dobách a ve všech ideologiích. Obaly mohou být různé, slova hrubá či konejšivá, ale pokušení zneužít moc je nezničitelným virem. V klidných dobách přežívá ve stínu, když však dojde k času kritických proměn a lámání chleba, vystupuje na povrch.

 

 

 

Noam Chomsky - Moc a teror

Z anglického originálu přeložila

Martina Falvey

V edici protijed

vydalo nakladatelství Mezera

v Praze 2007

Náklad neuveden