Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Mít, nebo být? – Erich Fromm

Mít, nebo být?   Erich Fromm

 

    V době nejistot, úzkosti a potíží spojených s nutnými útrapami ekonomické reformy i s problémy orientace jedinců v sobě samých, se k českému čtenáři po 22 letech zákazu publikování vrací světoznámý psychoanalytik, filosof a sociální psycholog Erich Fromm,

aby nemocné společnosti podal pomocnou ruku svým snad nejvýznamnějším dílem „ Mít,

nebo být?“

     Těmito slovy byla v roce 1992, šestnáct let po vydání v New Yorku, uvedena Frommova kniha ve které se zamýšlí nad stavem společnosti rozvrácené technickou civilizací.

 Již tehdy si uvědomuje,  že prohlubující se problémy nesouvisí s ideologiemi, ale s špatně zvládnutými nároky a přísliby, které bouřlivě se rozvíjející technika klade na člověka moderní doby.

     V úvodu nazvaném: „Veliký příslib, jeho zhroucení a nové alternativy“ odhaluje nereálnost neomezeného pokroku, materiálního nadbytku a ničím neohraničené svobody.

      Průmyslový věk skutečně nebyl s to dostát svému velikému příslibu a čím dále více lidí si to uvědomuje. Zde cituje Alberta Schweitzera, který při přebírání Nobelovy ceny míru /1952/

vyzval svět: „ Jak postupně narůstá moc člověka, tím více se stává ubožejším… Musíme zalomcovat svým svědomím, že se stáváme všichni tím více ne-lidskými, čím více rosteme v

nad-lidi.

       Asi není možné v krátkosti obsáhnout knihu takového obsahu.

Vyjmenuji alespoň její hlavní kapitoly:

 

Porozumění rozdílu mezi mít a být

Mít a být v každodenní zkušenosti

Mít a být ve Starém a Novém zákoně a ve spisech Mistra Eckharta

Co je vlastnický modus existence

Co je modus bytí

Další aspekty vlastnění a bytí 

    

      Zde bych přerušil výčet témat a před závěrečnou částí nazvanou „Nový člověk a nová společnost“,   opět citoval autora: „Rytmus dne a noci, spánku a bdění, růstu a stárnutí, nutnost pracovat pro obživu i ochranu, všechno to nás nutí respektovat čas, chceme-li žít,

a naše tělo nás nutí, abychom chtěli žít. Že však respektujeme čas, je jedna věc, že se mu podřizujeme, je druhá“ .

      V modu bytí respektujeme čas, ale nepodřizujeme se mu. Respekt času se však stává podřízeností, když převládne modus vlastnění. V tomto modu nejen věci jsou věcmi, ale všechno živé se stává věcí. V modu bytí je čas zbaven trůnu: není tyranem, který ovládá náš život.

    Jaké jsou podmínky pro lidskou změnu a rysy nového člověka, nebo hlavní rysy nové společnosti?  To jsou úvahy a náměty, které předkládá, a zde snad ani neřeknu závěrečná část knihy, ale díla. Zamyslet se nad otázkou mít nebo být bezpochyby stojí za to, vždyť správné zodpovězení je smyslem naší existence.

     Za sebe mohu říci: Přečtěte si tohoto Ericha Fromma. Neodkládejte jeho vyhledání. A občas se k němu i vracejte.

 SNAD BUDETE MÍT ČAS..

 

Mít nebo být? – Erich Fromm

Vydalo Naše vojsko

Přeložila Ph.Dr Vlastislava Žihlová

Vydání 1.  Praha 1992