Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Magie smyslů v říši zvířat.

 

 

Magie smyslů v říši zvířat.

 

 

         V době tisku německého vydání této knihy /1966/, se sešlo v Daytonu, /Ohio USA/ více než 2000 biologů a techniků ze všech část světa, aby si vyměnili první zkušenosti ze společné „průmyslové špionáže“ v oblasti přírody. Bylo příznačné, že zde nade vším převažovala jedna speciální oblast: výzkum smysů u zvířat a lidí a pokusy, jak uměle napodobit ještě dnes nám nepochopitelné vrcholné výkony smyslových orgánů.

         Kdyby se podařilo technicky zvládnout magnetické a elektrické smysly, vidění tepla, motýlí tykadla, sluchové vnímání obrazů, vzorové detektory, elektronické instinkty a umělou inteligenci, daly by se následky toho sotva domyslit.

Za více než čtyřicet let výzkumy popsané v knize bezesporu pokročily a mnoho otázek bylo alespoň částečně zodpovězeno. Pouze si nejsem jist zda současné publikace přistupují k tématu se stejnou zodpovědností. Připadá mi, že dlouholetá autorská a redakční práce vyšla z módy a nastoupila snaha o rychlý a čtenářsky barvitý efekt.

Možná že současným nakladatelským snahám trochu křivdím. Samozřejmě si uvědomuji, že jsem za vrcholem svého pátrání po novém a inspirujícím. Možná jsem silně limitován i rozsáhlostí svých zájmů a nemohu při nejlepší vůli obsáhnout nové podněty pokud se přímo nezastaví u mých dveří.

Možná však, že i v této omezenosti poznání je podobné kouzlo, které se magicky vynořuje z mimořádných schopností ptáků, motýlů, ryb, mraveců a včel. Dary našich schopnosti jsou fascinující v jednotlivostech, ale jsou až neuvěřitelné v příslibech budoucího poznání a využití. Jejich souhrn je pokladem nevyčíslitelné ceny. Každý z živočišných druhů má svou jedinečnou schopnost vnímání, orientace, vidění a podobně. Tato schopnost mu pomáhá žít a v určité oblasti vysoko překračovat schopnosti lidí. Pouze člověk však dokáže, sbíráním zkušenosti a vlastním poznáním, proniknout do tajemství života a mnohé z toho téměř zázračného, využít pro svůj vlastní pokrok.

Ostatně cosi podobného magickému světu zvířat, existuje i v rostliné oblasti. Neznám výstižnější citaci než tu kterou vyslovil jeden z předních architektů před stéblem trávy, když řekl:

Neexistuje dokonalejší konstrukce a dokonalejší materiál nad tuto zdánlivě prostou věc, kterou mám před očima. Všechny naše věže, výškové budovy, mosty a viadukty jsou jen neohrabaným pokusem proti tomu zázraku pružnosti, lehkosti a stability.

       Magii smyslů v říši zvířat je dobré si přečíst. Je dobré nahlédnout i do dalších knih popisujících téměř nevnímaný svět našeho nejbližšího okolí. Chceme-li však alespoň laicky nahlédnout do toho velikého dobrodružství které nás obklopuje a spoluvytváří  podmínky naši lidské existence, je nutné udělat víc. Je nutné nalézt v sobě vnitřní klid, usednout do voňavé trávy, zaposlouchat se do zpěvu ptáků, začíst se ve ztvrdlé skořápce hlíny do cestiček mravenců a hmyzu a prožít s tímto kouzelným světem pocit sounáležitosti. Možná mnoho našich břemen ztratí část své tíže, a uvědomění si sebe v souvislostech stvoření dodá našim očím širší a barvitější pohled i na vlastní život

  

 

 

Magie smyslů v říši zvířat

Vitus B. Droscher

Z německého originálu přeložil

Jaroslav Jankovský

Odpovědný redaktor František Swidzinski

Vydalo nakladatelství Orbis

Praha 1970

Vydání 1.

Náklad 20.200 výtisků