Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

GALANTNÍ POEZIE

GALANTNÍ  POEZIE

 

Dosti často je nám předestírán názor, že lidé v jiných dobách žili jinak, měli velmi odlišné normy chování a jinak přemýšleli o sobě i světě kolem. Je to z velké části iluze. Každá doba měla své snílky, své buřiče, zastánce přísných mravů i hravé požitkáře. Pouze akcent, který byl těm či oněm pohledům na život přikládán se měnil dle vůle těch, kteří právě drželi otěže moci.

Když v roce 1968 vydal Radovan Krátký svůj soubor francouzké galantní poezie, vstoupil se svou knihou do skuliny mezi dvojí prudérností. Prudérnosti padesátých let a prudérnosti normalizce let sedmdesátých. Dnešní autoři objevují erotická témata jako nóvum. Přitom texty tohoto zaměření sahají do dávné minulosti a na jejich tvorbě se okrajově podílelo i mnoho autorů  známých z podstatně vážnější literatury.

Výbor Galantní poezie Radovana Krátkého je řazen chronologicky. První vložené verše nesou jméno autora žijícího v letech 1491- 1558 a sbírku uzavírá čtyrverší z pera básníka, jehož život je datován léty 1813 - 1908.

Je věky ověřenou zkušností z knihy je, že i veršíky velmi prastaré směřovaly převážně k racionalitě vztahu než k okouzlenému vzdychání.

Vezměme si napřiklad poučení z těchto slov:

UPŘÍMNOST

Milenec v žáru lásky

se optal svojí krásky,

zda by mu neposkytla onen kout,

v kterém by mohl slastně spočinout.

 

Nezvu tak štědře na ta místa,

řekla mu bez všech orací.

 

Zvláště když se tam někdo k odpočinku chystá.

Pod svůj krov zvu jen lidi za prací.

 

Nebo třeba verše nazvané:

DIAGNÓZA

Ptala se u lékaře

Jana

zda je to lepší večer

nebo z rána

/pokud se týče milování/,

a on jí řekl:

Paní

po ránu je to zdraví prospěšnější

zvečera je to zase zábavnější.

 

I řekla Jana mlsně,

usměvavě,

že večer vždycky touží po zábavě,

že však teď bude kromě zábavy

od rána dělat více pro zdraví.

 

Nemyslete si však, že galantní poezie znamenala vždy přehnaně galantní verše nakloněné ženám.

Občas se objevil i kritický šleh.

 

O MÁLO SLIČNÝCH DÁMÁCH

jež obklopovaly slečnu de Seudéry

prohlásil abbé Tallemant:

 

Je duchaplné,

co kdy která řekne

z těch jejich něžných dam a krasavic.

U nich vždy každé srdce měkne,

neztvrdne ale nikdy nic.

 

Dnešní zamyšlení  je možná tak trochu odskokem od vážnějších témat, ale vezměme v úvahu, že tyto marginále patří nejen do literatury ale jsou i svědectvími své doby, opojným nápojem mládí a shovívavým úsměvem nás odrostlých a proti své vůli zmoudřelých.

 

 

 

Galantní poezie

Uspořádal a přebásnil Radovan Krátký

Pro členy Klubu přátel poezie

vydalo nakladatelství Československý spisovatel

Praha 1968

Vydání první

Neprodejná členská prémie