Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Dějiny křesťanství – Paul Johnson

Dějiny křesťanství – Paul Johnson

 

Četbu některých knih si nevybíráme. Ohlašují se samy a pokud má být jejich vstup do naší mysli

úspěšný, musí dojít k souběhu správného místa i správného času. Kniha, kterou držím v ruce, odpočívala více než půl roku v ústraní. Po zběžných nahlédnutích jsem se na ni těšil. Vzhledem k její obsáhlosti jsem však nepokládal za rozumné, číst ji jen útržkovitě mezi řadou jiných činností a závazků.

         Již z těch několika letmých nahlédnutí jsem byl fascinován šíří záběru britského historika Paula Johnsona /1928/. Vždyť jen samotný doprovodný rejstřík obnášející sedmdesát stran by vydal na samostatný svazek.  A samozřejmě je zde i časové rozpětí dvou tisíceletí.

          Asi bych pro názornost měl uvést názvy osmi částí do kterých je kniha rozdělena.

Jejich řada začíná titulem:

                                            Vznik a záchrana sekty Ježíšovy /50 př.n.l. - 250 n.l./

      Část druhá nese název:

                                             Od mučedníků k inkvizitorům /250 – 450 n.l./

                            Navazují:

                                             Vládcové s mitrou a korunované modly /450 - 1054/

                                             Uzavřená společnost a její nepřátelé /1054 – 1500/

                                              Třetí síla /1500 – 1648/

                                              Víra, rozum a nerozum /1648 – 1870/

                                               Národy téměř vyvolené /1500 – 1910/

                                                a     Pád triumfalismu /1870 – 1975/

 

V uzavírajícím epilogu autor o křesťanství říká: „ Od samého počátku bylo svou šíří i cílem univerzalistické. Svatý Pavel tím, že mu dal internacionalistickou myšlenkovou strukturu, z něj učinil náboženství všech národů.  Origenes jeho metafyziku rozvedl ve filozofii života, jež si jednak získala uznání intelektuálů, jednak zachovala nadšení mas – a tak se křesťanství stalo beztřídním a zároveň všudypřítomným“.

         O pár odstavců pokračuje: „ Křesťanství nepřijímá běžná měřítka a světské soudy. Jak říká Svatý Pavel:... „ bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.... Co je světu bláznovstvým, to vyvolil bůh, aby zahanbil moudré , a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné,, neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to co jest obrátil v nic...“ /K 1,25, 1,27-28/

           Toto obracení v nic se odehrává i na ohromném obraze uplynulých tisíciletí. Člověk si přivykl vinit ze svých lidských selhání nástroje, které používá, ideje které překroutil, i omezení vybudovaná jeho vlastní kulturou, lhostejností  či fanatismem. Zbytečně viní náboženské modely

a ideologické barvy světa, aniž by vnímal proměnlivou sílu mocenského a ekonomického pozadí,  z kterého jsou je odvozeny.

 

            Jen ještě malý citát z epilogu.

 

          „ Vyhlídka na lidstvo bez křesťanské víry je nepochybně chmurná. Jeho minulost s křesťanstvím je – jak jsme viděli – dostatečně odstrašující. Dynamika, kterou uvedlo do pohybu, v ohromném měřítku přinesla masakry a mučení, nesnášenlivost a ničivou pýchu a to vše proto, že k přirozenosti člověka patří i krutost a bezcitnost, jež je křesťanským omezením a doporučením občas nepřístupná. Leč kdyby těchto omezení nebylo, kdybychom byli těchto doporučení zbaveni, o kolik hrůznější by historie těchto minulých dvou tisíc let musela být! Křesťanství nedalo člověku ani bezpečí, ani štěstí, ba dokonce mu nedodalo na důstojnosti. Poskytlo mu ale naději. Je nositelem civilizace. Pomáhá nám zkrotit zvíře, které je v nás“. 

 

           Pokud se některým z Vás podaří objevit tuto knihu, přečtěte si ji pozorně. Dle mého soudu odpovídá i na mnohou otázku současného světa. Už vůbec není pouhou chronologií křesťanských dějin. Je to kniha o člověku v jeho vzepětí i pádech. Je to kniha o snech i o hrubém kalkulu, pro který je lidský život pouhým prostředkem k realizaci i těch nejděsivějších představ. Je to kniha, která ač vychází z historie, může být i reflektorem osvěcujícím budoucnost.

 

 

 

Dějiny křesťanství  -  Paul Johnson

Z anglického originálu přeložil Pavel Pšeja

Vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury Brno

v nakladatelství Barrister a Pricipal 1999

stran 541 – Náklad neuveden