Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

C. Northcote Parkinson - Zákony profesora Parkinsona

C. Northcote Parkinson  -  Zákony profesora Parkinsona

 

 

I když je to možná poněkud proti logice informací o knize, začnu prvními větami doslovu, kde jeho autor, Radoslav Selucký říká:

     „ Kdo je C. Northcote Parkinson?     Někteří kritici ho nazývají Darwinem manažerské revoluce, jiní ho označují za geniálního satirika a parodistu, třetí ho srovnávají s proslulým kanadským humoristou Stephenem Leacockem, čtvrtí v něm vidí bystrého analytika obchodního a administrativního světa – a zřejmě všichni mají pravdu.“

     Ale pozor. Kniha, nad kterou se snažím zamyslet, není pouze o ekonomii a administrativě,

i když by měla patřit do knihovničky každé z těchto profesí. Parkinsonovy zákony jsou především obrazem lidského naturelu, kterým je formována a pečetěna jakákoliv naše činnost.

    Hned první kapitola nazvaná Parkinsonův zákon, čili rostoucí pyramida, začíná slovy:

„Práce narůstá tak, aby vyplnila všechen čas, který pro ni máme k dispozici“.

V úřední oblasti platí: „ 1. Úředník chce rozmnožovat své podřízené a nikoli konkurenty.

2. Úředníci si vzájemně přidělávají práci. Postupy, které člověk volí ať už jako osoba úřední,

či soukromá, jsou skvěle charakterizovány na případu staré paní, která se chystá odeslat korespondenční lístek.

    Když si čteme v těchto kapitolách zákonitě nás napadne, ale ono to takhle fakt je. V knize neobjevíme jen obraz jedné nám známé instituce, ale cosi obecného. Genialitou dokonalého textu je, že nám oznamuje věci, které nás nepřekvapují, ale které si mlhavě uvědomujeme.

    Přestože první verze zákonů vyšla v Londýně před šedesáti lety, i dnešního čtenáře jistě osloví už samotné názvy  stále aktuálních kapitol.

    Jako příklad lze uvést: Vysoké finance čili bod mizejícího zájmu. Důchodová otázka aneb Věk vhodný pro odchod do důchodu, Marnotratná válka, Odborní poradci, případně, Jak je důležité nemít Filipa.     

     Fascinující je záznam porady podnikového menežmentu, který projednává potřebnost výdajů na příští hospodářský rok. S bodem, který navrhuje investici v řádech milionů se vypořádá téměř bez připomínek, nanejvýše znuděně vyslechne referát přizvaného, takzvaně odborného poradce. O postavení dřevěné kůlny na dvoře závodu, jejíž cena je zanedbatelná,

se rozhoří dvouhodinová vášnivá diskuse. Na problém, který není problémem, spotřebují zúčastnění téměř všechen čas a všechnu energii. Není nám tato záležitost povědomá z jednání úřadů, zastupitelstev i vlád?  

     V druhém Parkinsonově zákoně se praví: Výdaje stoupají zároveň s příjmy. Platí to pro jednotlivce stejně jako pro státní správu. V popisu  pozitivního sdělení se dozvíme, že rozpočet ve kterém se nedostávalo před navýšením, jde ještě do větší ztráty neboť výdaje stoupají nepřímo úměrně, tedy rychleji.

     V třetím Parkinsonově zákoně jsou popsány hranice prosperity za kterými začíná úpadek.

Tak končí obrovské koncerny, kdysi živé projekty i takzvaně věčné říše. Zde však již překračujeme hranice současnosti a vstupujeme do oblasti futurologie. Mimo mnohá poučení vás při listováním knihou  čeká i skvělý čtenářský zážitek.

 

 

 

 

Vydala Mladá Fronta 1967

Přeložila Zdenka Hermannová

Doslov Radoslav Selucký

Vydání druhé

Náklad 30.000 výtisků