Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Blaise Pascal - Myšlenky

 

Blaise Pascal  -  Myšlenky

 

 

Myslící třtina/ „Svou důstojnost nesmím hledat v prostoru, ale v soustavnosti vlastního myšlení. Nezískám žádnou výhodu, budu-li vlastníkem zemí. Prostorem mě vesmír obsáhne

a pohltí jak tečku: Myšlenkou ho obsáhnu já.“

 

         Jméno Blaise Pascal se vybaví snad každému kdo získal alespoň základní vzdělání. S jeho teoriemi jsme se mohli setkat v hodinách matematiky a fyziky již v dětských letech.

Jeho osobnost patří mezi pilíře moderní vědy a připomíná se nám i v mnoha technických oborech současného světa.

     

           Blaise Pascal 1623 – 1662 měl k disposici pouhých třicet devět let, během kterých získal uznání v oblasti vědy, teologie, filosofie, ale i literatury.  Ve své rodné Francii byl dokonce považován i za jednoho z největších básníků.

 

            Kniha „ Myšlenky“ se dočkala svého prvního vydání osm let po autorově smrti. Toto i každé další vydání je však pouze výběrem z rozsáhlého množství poznámek.

 

            Ten, kdo se zabývá studiem dějin,  zná historické souvislosti autorova života podrobně. Nám ostatním se nabízí ke srovnání alespoň romantická karikatura v románu „ Tři mušketýři“  , popisující intriky, války a svízele života v Evropě a Francii oné doby.

 

                Kniha myšlenek, kterou mám před očima,  je rozdělena do několika oddílů:

Lidské poznávání a rozum,  O svrchovaném dobru,  Pascalova logika a dialektika,  O stavu a údělu člověka,  O náboženství a víře,  Rozptýlení a obrazotvornost,  O lidské pýše a podléhání návyku,  Na čem je založena společnost,  O umění, literatuře a jazyce.

 

        Závěrem si dovolím citovat několik slov z oddílu  O svrchovaném dobru.

 

Lidé si Platona a Aristotela nepředstavují jinak než v rozložitých profesorských talárech.

Byli to však opravdoví muži a nelišili se od ostatních. Smáli se s přáteli, a když je bavilo pustit se do svých Zákonů a Politik, dělali to pro kratochvíli. Byla to nejméně filosofická a nejméně vážná část jejich života. Nejfilosofičtější bylo žít prostě a pokojně.

O politice psali, jako by chtěli stanovit pravidla pro správu blázince. A jestliže se tvářili, jakoby šlo o něco významného, dělali to jen proto, že znali blázny pro které to psali a kteří se pokládali za krále a císaře. Vžívali se do jejich zásad, aby pokud možno zmírnili zlo jejich bláznovství.

 

 

 

 

Blaise Pascal  -  Myšlenky

Vydal Odeon 1973

Přeložil Miloslav Žilina

Náklad  8 000 výtisků

Vydání  v Odeonu první