Novinky :

21.2.2014

Knihy v rukopisech - Za hranou živlů

 

07.11.2012

Přidány nové písničky a texty v sekci "Přidáno 2012".

 

13.07.2012

V sekci "Přidáno 2012" je zveřejněna písnička "Ovečky z Frankfurtu" a "Hvězdná brána". Autorem textu je Petr Musílek, hudba a zpěv : Theo.

 

01.08.2010

Spuštěny nové oficiální webové stránky.

Osobní údaje

Petr Musílek

 

S hlubokým zármutkem Vám oznamuji, že dnes, 31.10.2020 v odpoledních hodinách došel náš tatínek na konec své cesty na tomto světe a v tomto životě. Opustil nás po plně prožitém životě, smířený se svým osudem.

Není však čas na smutek, smutné je celé toto období. Vzpomeňte dnes na krásné chvíle, které jste s tímto člověkem prožily a třeba si přečtetě některou z jeho básniček. Věřím tomu, že on by chtěl aby všichni přátelé a známý dnes, tento těžký a poslední den, jeho odchod oslavily a zavzpomínali jen v tom nejlepším, co vás kdy spojovalo.

Tento profil bude zachován na věčnou památku. Poslední rozloučení vzhledem k okolnostem proběhne pouze v úzkém rodinném kruhu. Více informací o možném pietním místě bude upřesněno v průběhu příštího týdne. Děkujeme za případné projevy soustrasti. 

 

 

http://www.facebook.com/musilek.petr

musilekpetr@seznam.cz

+420 724 312 889 

 

Životopisné údaje

 

* 17.října 1945 v Chotěboři 

† 31.10.2020 v Havlíčkově Brodě

 

Základní škola v Chotěboři, poté Učiliště VCHZ Pardubice

Východočeských chemických závodů Synthesia Semtín v Pardubicích. V roce 1962-63 scénáře pro amatérské poetické divadlo "Ironie" II.cena Šrámkova Sobotka.

Po vojenské službě odchod do Prahy.

V roce 67-68 účast na volných pořadech v PKOJF Praha Večer v poetické vinárně Viola spolupráce s Československým rozhlasem.

V roce 69 odchod do Chotěboře

V časopisech a literárních přílohách deníků, reportáže, verše, povídky a různé články o kulturních událostech.

/ Dílna při Literárním měsíčníku, Naše rodina, Mladá Fronta,

Práce, Rudé právo, Večerní Praha, Vlasta, Květy, Pochodeň, Kmen, Cesta vysočiny, Region./

Rok 78-84 amaterské divadlo "Sondy" 14 premierových pořadů poezie. Současně vydáván samizdatový časopis "Sondy" 27 čísel.

Rok 85-88 Při městském muzeu později při městském kulturním středisku vydáván klubový čtvrtletník " Klubové listy" 1O.čísel.

Od roku l989 člen Obce spisovatelů.

Od roku 2001 - příloha " Zbraní Avalonu" Dílna vysočiny

2003 - pořadatel festivalu " Literární vysočina "

          - člen střediska východočeských spisovatelů

          - člen Unie českých spisovatelů

          - člen Obce spisovatelů 

 

Vydané knihy

Tichý svědek 1981 Nakladatelství Kruh Hradec Králové /verše/

Věci našeho života 1988 Nakl. Kruh Hradec Králové /verše/

Cesta k šípku 2006

Ztráta tíže 2006

Medaile za vytrvalost 2007

Epigramy 2008

Amorena 2008

 

 

Knihy/ rukopisy vydané počítačovou technikou pro přátele/

Výtisk v programu Windows + disk CD

Pěkné sny / Kniha dětských říkanek / Printli 95 /

Cestovní deník /Úvahy, zamyšlení, aforismy/ Printli 95/

Baga,baga /povídky/

Kniha dluhů / Eseje ze života/ Printli 96/

Acylpiryn Hysteps /Román/

Bazič / Kniha povídek/ Printli 96/

Vlčí kolo / Pohádky a pověsti/ Printli 96/

Vítr a déšť /Poetická proza/ Printli 97/

Podivný svět /Kniha dětských říkanek Printli 98/

Od prázdnin do prázdnin / dětská próza / 

 

( Printli je soukromá edice a datum za názvem je datem prvního výtisku.)